Van hittegolven tot overstromingen: klimaatverandering treft kinderen harder

De klimaatverandering zal onevenredig grote gevolgen hebben voor kinderen: zij zullen veel vaker worden blootgesteld aan extreme weergebeurtenissen, vooral in lage-inkomenslanden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van professor Wim Thiery, verbonden aan de onderzoeksgroep BCLIMATE van de Vrije Universiteit Brussel.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

«Onze resultaten wijzen op een ernstige bedreiging voor de veiligheid van jonge generaties en vragen om drastische emissiereducties om hun toekomst veilig te stellen», zegt professor Thiery.

Volgens de onderzoekers geven de bestaande studies onvoldoende inzicht in hoe de last van de klimaatverandering verschilt van generatie tot generatie en van land tot land. Voor de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science, wisten de onderzoekers de levenslange blootstelling aan droogtes, hittegolven, mislukte oogsten, overstromingen van rivieren, tropische cyclonen en bosbranden te kwantificeren, door een brug te slaan tussen klimaatwetenschap en demografie.

Gevolgen per generatie

Ze berekenden de levenslange blootstelling voor elke generatie geboren tussen 1960 en 2020, voor elk land ter wereld en voor elk scenario van de opwarming van de aarde tussen 1 graad en 3,5 graden boven het postindustriële niveau. Conclusie? Met het huidige klimaatbeleid zullen pasgeborenen over de hele wereld tijdens hun leven gemiddeld zeven keer meer te maken krijgen met extreme hittegolven dan hun grootouders. Bovendien zullen die kinderen gemiddeld 2,6 maal meer droogtes, 2,8 maal meer overstromingen van rivieren, bijna driemaal zoveel mislukte oogsten en tweemaal zoveel bosbranden meemaken dan mensen die 60 jaar geleden zijn geboren.

Achter de cijfers en rekenmodellen gaan grote verschillen tussen regio’s schuil. «Terwijl 53 miljoen kinderen die sinds 2016 in Europa en Centraal-Azië zijn geboren, onder de huidige klimaatbeloften ongeveer vier keer meer klimaatextremen zullen meemaken, krijgen 172 miljoen kinderen van dezelfde leeftijd in Sub-Sahara Afrika te maken met een bijna zes keer zo grote blootstelling aan klimaatextremen tijdens hun hele leven, en zelfs 50 keer meer hittegolven», blijkt uit de studie.

Klimaatextremen

De onderzoekers kijken dan ook naar de internationale klimaatonderhandlingen, met name de jongerenklimaattop van UNFCCC eind september in Milaan en de COP26 eind oktober in Glasgow. «Door de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius in plaats van de huidige beloften na te komen, wordt de extra blootstelling van pasgeborenen aan extreme hittegolven, bosbranden, mislukte oogsten, droogtes, tropische cyclonen en overstromingen van rivieren aanzienlijk verminderd», zegt professor Joeri Rogelj, klimaatexpert aan het Imperial College in Londen en medeauteur van de studie. «Tegelijkertijd komt er een ontnuchterende boodschap voor de jeugd in arme landen naar voren, waar ongelooflijk veel klimaatextremen worden voorspeld, zelfs bij het meest ambitieuze klimaatbeleid», voegt professor Thiery toe.