Van knieprothese tot galblaasoperatie: Meer dan 500 ingrepen kunnen vanaf nu in dagopname plaatsvinden

Sinds 1 januari werken ziekenhuizen met een nieuwe lijst van ingrepen die in het dagziekenhuis mogen worden uitgevoerd. In totaal gaat het aantal ingrepen dat in het dagziekenhuis mag gebeuren van 246 naar 551. Voor onder meer het plaatsen van een knieprothese of een galblaasoperatie hoeven patiënten dus niet meer standaard in het ziekenhuis te overnachten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kwam donderdag een kijkje nemen in het dagziekenhuis van UZ Leuven.

door
Belga
Leestijd 3 min.

Ingrepen als het verwijderen van een appendix, het zetten van een knieprothese of een heupprothese of een operatie aan een galblaas kunnen dankzij de nieuwe regels in het daghospitaal uitgevoerd worden. Tot hiertoe moesten patiënten voor deze ingrepen een nacht in het ziekenhuis verblijven. De nieuwe regels houden evenwel geen verplichting in: patiënten die wel nog nood hebben aan een overnachting, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of eventuele onderliggende aandoeningen, kunnen daar nog steeds voor opteren, in samenspraak met hun arts.

A- en B-lijst

In het nieuwe systeem wordt de bestaande zogenaamde A-lijst en B-lijst geüpdatet. Op de A-lijst staan operaties die zowel in een dagziekenhuis als in een klassieke hospitalisatie kunnen of mogen worden uitgevoerd. «Het moet niet, maar het kan. De ziekenhuizen zullen daar ook correct voor gefinancierd worden», zegt minister Vandenbroucke.

De B-lijst omvat ingrepen die allemaal in het dagziekenhuis kunnen plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om het verwijderen van spataders of het wegnemen van amandelen bij een kind. Een klassieke hospitalisatie is ook bij deze B-ingrepen niet verboden, maar een ziekenhuis ontvangt wel de financiering van een dagopname, ook al gebeurt een klassieke opname. Op die manier worden ziekenhuizen financieel gestimuleerd om meer dagopnames uit te voeren. Aan de betalingsregels voor patiënten verandert niets.

Beter herstel, minder risico’s

Voor patiënten heeft daghospitalisatie het voordeel dat ze minder lang weg zijn van thuis. Het herstel na een operatie lukt vaak beter van thuis uit dan in het ziekenhuis. Patiënten lopen ook minder risico om een ziekenhuisinfectie op te lopen. «De meeste mensen staan heel positief tegenover een ambulante ingreep, als er voldoende uitleg en voldoende nazorg gegeven wordt», zegt Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. «Er zijn weinig mensen die er echt naar uitkijken om in het ziekenhuis opgenomen te worden.»

Ook ziekenhuizen zelf zijn al lange tijd voorstander van meer daghospitalisaties. «Door meer in te zetten op dagingrepen kunnen we ons beter wapenen tegen het personeelstekort en het beddentekort dat we de voorbije jaren in de ziekenhuizen zagen», zegt Johan van Loon, voorzitter OK-bestuur in UZ Leuven. «Op die manier krijgen alle patiënten de beste zorg: in daghospitalisatie waar het mogelijk is en via een klassieke ziekenhuisopname als het nodig is.»

Op weg naar optimale ambulate zorg

In totaal gaat het aantal ingrepen dat in het dagziekenhuis mag gebeuren van 246 naar 551. Volgens ruw geschatte cijfers zou het aantal jaarlijkse ingrepen in alle dagziekenhuizen van ons land met de nieuwe regels stijgen van 644.000 naar ongeveer 865.000. Het aantal ingrepen in klassieke hospitalisatie zou van 700.000 op dit moment dalen naar ongeveer 479.000.

De grenzen voor de ambulante zorg zijn daarmee nog niet bereikt, zegt Robberecht. «Uiteraard zijn er aandoeningen die zich helemaal niet lenen tot ambulante zorg, maar de patiënt heeft nog enorm veel te winnen de komende jaren.»