Vlaamse overheid pakt ‘non-take up’ huurpremie aan

Van de ongeveer 19.000 Vlamingen die in 2020 recht hadden op een huurpremie en daarvoor ook een aanvraagformulier in de bus kregen, reageerde minder dan de helft. Net geen 9.000 mensen stuurden het aanvraagformulier ingevuld terug, van wie er 6.000 finaal groen licht kregen voor een premie. Dat schrijft De Morgen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) spreekt van een gekende uitdaging, waar op twee sporen aan gewerkt wordt.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De Vlaamse huurpremie is bedoeld voor private huurders die al meerdere jaren op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Maar lang niet iedereen die aan de gestelde voorwaarden voldoet en dus mogelijk recht heeft op een premie vraagt die ook aan, zelfs al krijgen die rechthebbenden automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

OCMW’s

«Het Agentschap Wonen-Vlaanderen werkt ten eerste nauw samen met een aantal Vlaamse OCMW’s», legt minister Diependaele uit hoe de overheid het probleem aanpakt. «We noemen dit de verwerkersovereenkomsten. Dankzij deze overeenkomsten bereikt het OCMW de kandidaat-huurders die niet gereageerd hebben op het aanvraagformulier van Wonen-Vlaanderen. De medewerkers peilen dan ook naar de reden waarom de aanvraag niet is ingediend. Op basis van dat gesprek begeleidt het OCMW de kandidaat-huurder om toch het recht op een huurpremie uit te putten.» Een voortrekkersrol hierin wordt gespeeld door het OCMW van Antwerpen.

«Meten is weten. Daarom is ons tweede spoor een onderzoek door het Steunpunt Wonen. Zij zullen onder andere de resultaten van de verwerkersovereenkomsten meenemen in hun analyse van de non-take up. Op basis van die studie zullen we er dan ook voor zorgen dat de kandidaat-huurders het bestaande instrument beter benutten.»

Diependaele geeft nog mee dat het optrekken van de premie of het verruimen van de doelgroep niet op de planning staat. Dit zou namelijk leiden tot een bijkomende prijsdruk op de huurmarkt en de facto gewoon het probleem verplaatsen of zelfs vergroten.