Vlaamse regering bundelt krachten tegen eenzaamheid

Zowat 45 tot 59 procent van de Vlamingen voelt zich soms, meestal of altijd eenzaam, en de coronacrisis heeft die tendens alleen maar kracht bijgezet. De Vlaamse regering heeft daarom een ‘eenzaamheidsplan’ opgesteld, waarin elke minister zich ertoe engageert maatregelen te nemen.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Uit verschillende onderzoeken uit het voorjaar van 2021 blijkt dat de eenzaamheid in Vlaanderen vrij hoog ligt. Afhankelijk van de vraagstelling zegt zowat 45 tot 59 procent zich soms, meestal of altijd eenzaam te voelen. Deze cijfers zijn verzameld te midden van de coronapandemie en het lijkt aannemelijk dat de maatregelen in de strijd tegen het virus ook een impact hebben. Ongeveer 45 procent van de mensen zegt inderdaad zich vaker eenzaam te voelen dan voor de coronacrisis, en ook in vergelijking met 2010 blijkt er een grote toename te zijn.

Netwerk versterken

«Er bestaat geen allesomvattende oplossing die hieraan tegemoet kan komen», zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). «Het komt er dus op aan mensen hun draagkracht en netwerk te versterken met oog op die momenten van eenzaamheid.» De minister gelooft bijvoorbeeld sterk in het concept van zorgzame buurten. Begin volgend jaar zullen minstens 100 van die zorgzame buurten een financiële ondersteuning tot 50.000 euro per jaar krijgen.

In het eenzaamheidsplan zijn ook verschillende maatregelen opgenomen die al in uitvoering zijn. Een voorbeeld daarvan is de versterking van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Dankzij de uitrol van dat GBO kunnen mensen sneller en beter toegankelijke hulp vinden. Ook is onder meer sprake van steun aan Lotgenotenverenigingen, net als zes nieuwe Verenigingen waar Armen het Woord Nemen.