Vlaamse regering geeft fiat voor maatregelen tegen lerarentekort

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Het pakket kwam tot stand na overleg tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners. «We gaan het beroep van leraar opwaarderen», zegt Weyts. Vanuit verschillende hoeken weerklinkt echter kritiek op het plan.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Een van de aanpassingen is de uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers. Vanaf 1 januari 2022 zal je tot 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen én de lijst met knelpuntvakken wordt uitgebreid met 10 extra vakken en 2 ambten.

Flexibeler

Een andere maatregel slaat op de vaste benoemingen. Zo kon je tot nu toe alleen maar vast benoemd worden in het basisonderwijs met een diploma van (kleuter)onderwijzer. Basisscholen zullen nu ook masters met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs kunnen aanstellen. Zij worden dan verloond als bachelor.

Tot nog toe kregen leerkrachten ook alleen maar extra loon voor tijdelijke vervangingsopdrachten. Leerkrachten zullen nu extra loon krijgen voor extra uren lesgeven. Bovendien zullen scholen flexibeler kunnen omgaan met hun middelen. Concreet zullen scholen die moeite hebben om leerkrachten te vinden tot 20% van hun budget voor leerkrachten kunnen aanwenden om ondersteunend personeel aan te werven.

Gebrek aan ambitie

Het plan van minister Weyts wordt echter bij verschillende organisaties lauw onthaald. Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen mist ambitie in de plannen van de Vlaamse regering om het lerarentekort aan te pakken. Directeur-generaal Lieven Boeve, pleit bijvoorbeeld voor het meenemen tot 20 jaar anciënniteit vanuit de privé om loonverlies te beperken. Ook Unizo vindt dat de anciënniteit nog wat meer mag worden, maar is wel enthousiast over de reeds aangekondigde verhoging.

Verder reageren ook de liberale en socialistische vakbond reageren met het nodige voorbehoud. «Too little and very much too late», zegt de liberale bond VSOA Onderwijs, die vindt dat de maatregelen van te weinig daadkracht getuigen. Bij ACOD wordt de vraag gesteld of alle maatregelen wel allemaal even realistisch zijn.

Het gemeenschapsonderwijs GO! noemt de plannen dan weer «voorzichtige eerste stappen in een goede richting», maar hoopte op een daadkrachtiger en ambitieuzer plan.