Vlaanderen stelt zone 30 in meeste woongebieden voor

Vlaanderen stelt voor om op alle wegen die voornamelijk een woonfunctie vervullen zone 30 in te voeren. Dat staat in een nieuw ‘afwegingskader’ dat wegbeheerders zoals lokale besturen moet helpen bij beslissingen over hun snelheidsregimes.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

Voor wegen die voornamelijk een verkeersfunctie vervullen, stelt het kader 50 km/u voor. Daar is dan wel voldoende veilige infrastructuur voor de actieve weggebruikers nodig, zoals verhoogd aanliggende fietspaden. Voor wegen die vooral een woonfunctie hebben, kan 30 km/u worden ingevoerd. Gezien de lage snelheid, kan het verkeer hier wel op een veilige manier worden gemengd met de actieve weggebruikers.

Niet van bovenuit

«Ik heb meermaals aangegeven geen voorstander te zijn om van bovenuit een algemene snelheidsbeperking tot 30 km/u in te voeren in de bebouwde kom», zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. «Voor mij is de subsidiariteit belangrijk: lokale besturen kennen hun eigen grondgebied en zijn het best geplaatst om te bepalen welke snelheidslimieten aanvaardbaar en geloofwaardig zijn.»

Met het afwegingskader wil ze hen een houvast bieden bij het bepalen van een gepast snelheidsregime in de bebouwde kom. «Ik moedig alle wegbeheerders aan om hiermee aan de slag te gaan.»