Vliegverkeer op Brussels Airport in 2022 nog niet op niveau van voor corona

Het vliegverkeer van en naar Brussels Airport lag in 2022 nog niet op het niveau van voor corona. In vergelijking met de voorgaande twee jaren was er wel al een forse toename, zo blijkt uit cijfers die de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal verspreidde.

door
Redactie Online
Leestijd 3 min.

Het aantal vliegbewegingen op Brussels Airport kwam in 2022 uit op 178.929, zegt de ombudsdienst. Dat was bijna de helft meer dan in 2021 (118.735 vliegbewegingen) en bijna een verdubbeling tegenover 2020 (95.812), toen de impact van de coronapandemie het aantal vliegbewegingen deed kelderen naar het laagste peil sinds begin jaren 1970.

Er was vorig jaar dus opnieuw een flink herstel, maar het niveau van voor corona is nog niet bereikt. In 2019 waren er op Brussels Airport immers 234.461 vliegbewegingen. ’s Nachts benadert het aantal vliegbewegingen wel bijna het niveau van voor corona. Vorig jaar werden er 16.916 nachtvluchten uitgevoerd. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan in 2021 en bijna op het peil van 2019 (17.347) en 2018 (17.698).

Stille nachten

Op Brussels Airport geldt er een plafond voor nachtelijke operaties: elk jaar mogen er hoogstens 16.000 slots worden toegewezen tijdens de nacht (waarvan maximaal 5.000 voor vertrekkende vliegtuigen). Dat er meer dan 16.000 nachtvluchten waren, betekent evenwel niet dat de wet werd overtreden. Het plafond geldt immers voor nachtslots (toegewezen vertrek- en landingsrechten). En daarvan werden er vorig jaar 15.773 toegewezen, waarvan 11.041 aankomsten en 4.732 vertrekken, zo zeggen de slotcoördinatoren van de luchthaven in het jaarverslag van de ombudsdienst. Andere vluchten, zoals helikoptervluchten, staatsvluchten, militaire en medische vluchten, of nog omgeleide vluchten, worden niet in rekening gebracht voor het wettelijke plafond.

De slotcoördinatoren merken evenwel op dat zij «een toenemend aantal nachtelijke vertrekken van vliegtuigen noteerden die niet over een nachtslot beschikten. Dit fenomeen was meer uitgesproken dan normaal.» De coördinatoren meldden 1.458 dergelijke nachtvluchten aan de autoriteiten, die moeten beslissen of het over inbreuken gaat of niet.

Nachtvluchten zonder slots vormen ook het leeuwendeel van de 803 mogelijke inbreuken die de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal van zijn kant meldde aan de autoriteiten. Daarvan gingen er 572 over opstijgende vliegtuigen die volgens de dienst niet beschikten over een nachtslot. Daarnaast werden 46 gevallen gemeld van vliegtuigen die opstegen op momenten dat er eigenlijk geen vertrekken zijn toegelaten op de luchthaven (de zogenoemde stille nachten).

En er waren 185 vaststellingen van vliegtuigen die ’s nachts volgens de ombudsdienst niet zouden mogen vliegen omdat ze te veel lawaai maken. Die vluchten zijn toch mogelijk, omdat er elk jaar 300 vrijstellingen zijn voor te lawaaierige toestellen. De ombudsdienst betreurt dat die vrijstellingen, die in 2010 werden ingevoerd als overgangsmaatregel om luchtvaartmaatschappijen de tijd te geven om hun vloot te moderniseren, nog steeds bestaan. «Dertien jaar later is er niets gedaan, worden de 300 vrijstellingen nog steeds verleend en is de vloot van nachtelijke vrachtvliegtuigen op Brussel-Nationaal helemaal niet aangepast», stelt de ombudsdienst.

Lage-emissiezone op Brussels Airport

De dienst pleit opnieuw voor een vorm van lage-emissiezone op Brussels Airport, waarbij een reeks oude en lawaaiierige toestellen volledig verboden zou worden. Dat maatschappijen met oude, vervuilende en luide vliegtuigen binnenkort meer zullen moeten betalen op de luchthaven, vormt volgens de ombudsdienst enkel een «recht om te vervuilen», waarvan de kosten uiteindelijk bij de passagiers of klanten zullen terechtkomen.

De ombudsdienst meldt ten slotte dat er vorig jaar 28.206 klachten ingediend werden, en spreekt van een stabilisering op een aanvaardbaar niveau. Tot enkele jaren geleden waren er jaarlijks nog meer dan 100.000 klachten. Details over de klachten zijn er nog niet.