Voorlezen heeft veel groter effect bij kinderen uit laaggeschoolde gezinnen

Voorlezen is voor ieder kind belangrijk, maar het effect van het voorlezen op de leesattitude en de schoolse vaardigheden is nog veel groter bij kinderen uit laaggeschoolde gezinnen. Die conclusie trekt VUB-onderzoekster Aurore Roland in haar masterproef.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

Ouders die graag lezen, geven die drang naar leesplezier ook door aan hun kinderen, stelt Roland vast. Dit zet vaak een proces in gang waarbij een kind zelf ook begint te lezen, er steeds beter in wordt en het ook graag gaat doen. «Het verband tussen lezen in de vrije tijd en taal- en leesvaardigheden wordt sterker met de leeftijd», zegt Roland.

Corona drop-out

Voor de masterthesis werden basisschoolleerlingen uit Vlaamse en Brusselse Nederlandstalige scholen zes jaar lang opgevolgd. Door de coronapandemie was er weliswaar een belangrijke drop-out, waardoor voornamelijk leerlingen overbleven van wie de ouders Nederlandstalig zijn en hoogopgeleid. Het zijn net die ouders die hun goede genen al doorgeven en waarbij het voorlezen op de kinderen minder effect heeft op de leesattitude en de schoolse vaardigheden.

"Voorlezen is en blijft belangrijk voor elk kind. Andere studies hebben echter al aangegeven dat voorlezen voornamelijk gunstig zou zijn voor kinderen uit lagere sociale klassen. Dit zou kunnen verklaren waarom wij vooral veel zwakke en verwaarloosbare effecten van voorlezen hebben gevonden», vertelt Roland.