Vorig jaar minder geboorten in België, DEZE regio kende sterkste daling

In 2022 werden er voorlopig iets meer dan 113.800 geboorten geregistreerd in ons land. Dat zijn zo’n 2.800 geboorten minder dan in de periode 2018-2021, waar gemiddeld 116.639 geboorten per jaar werden geteld, ofwel een daling met 2,4%. Dat blijkt uit een eerste, voorlopig overzicht van het aantal geboorten in het jaar 2022 van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Vooral de regionale verschillen vallen op.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

In het Vlaamse Gewest werden ongeveer 63.400 geboorten geregistreerd. Dat zijn er een kleine 800 minder dan het gemiddeld aantal geboorten in 2018-2021, hetzij een daling met 1,2%.

Er werden iets meer dan 35.800 geboorten geregistreerd in Wallonië. Dat zijn een dikke 200 geboorten minder dan het gemiddeld aantal in de periode 2018-2021, ofwel een zeer lichte daling met 0,6%.

Daling van 11% in Brussel

Tot slot werden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest iets meer dan 14.600 geboorten geregistreerd. Dat zijn een 1.800-tal geboorten minder dan het gemiddelde in de periode 2018-2021. Brussel kent bijgevolg de sterkste daling in het aantal geboorten van alle gewesten met 11,1% tegenover dezelfde referentieperiode.

«Met deze voorlopige cijfers kunnen we nog geen duidelijke vaststellingen maken, al geven ze wel een ruw idee over de evolutie van het aantal geboorten», aldus Statbel. Een meer gedetailleerde analyse zal mogelijk zijn wanneer het definitieve aantal geboorten berekend wordt. Daarvoor is het wachten op de publicatie van de bevolkingscijfers op 1 januari 2023, die in juni 2023 zullen worden gepubliceerd.