VVS vraagt transparante communicatie over grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) herhaalt het pleidooi voor nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag. De studentenkoepel vraagt een duidelijke ’consequence culture’, waarin daders voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld, en een open en transparante communicatie om het vertrouwen van studenten echt terug te winnen, reageert de VVS woensdag in een persbericht op recente zaken die in de actualiteit kwamen.

Belga / H. Kaghat
door
Belga
Leestijd 2 min.

Er vindt - in groten getale - grensoverschrijdend gedrag plaats op de universiteit of hogeschool. Dat is niet verwonderlijk, want de universiteit staat niet los van de samenleving. Hoewel het een algemeen probleem is, moet de verantwoordelijkheid binnen dat hogeronderwijsveld opgenomen worden, stelt de VVS.

«Het debat mag daarbij niet verzanden in een heen-en-weer-gepalaver over procedures. We moeten ons de vraag stellen in hoeverre bepaalde machtsverhoudingen de deur naar grensoverschrijdend gedrag niet openzetten», zegt VVS-voorzitter Julien De Wit. Er is een cultuurwijziging nodig in het beleid dat de hogescholen en universiteiten voeren.

Geen monsters

Op de aangekondigde hoorzitting rond grensoverschrijdend gedrag, zal de VVS ervoor pleiten de belangen van het slachtoffer steeds op de eerste plaats te stellen. «Wij vragen een ’consequence culture’, waarin daders van grensoverschrijdend gedrag niet weggezet worden als monsters, maar eerder voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld. Enkel zo voorkomen we erger.»

Slachtoffers moeten die melding in alle anonimiteit en vertrouwen kunnen doen. In het recente standpunt Veilige Studietijd pleitte VVS daarom voor een extern meldpunt, naast het interne meldpunt van de instelling zelf, zodat de student zelf kan kiezen in het meldpunt dat die vertrouwt.

Oproep naar media

De VVS roept tot slot de media op om het gesprek over grensoverschrijdend gedrag «op een serieuze manier gaande te houden en kritisch te zijn voor onze hogeronderwijsinstellingen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat studenten lastiggevallen worden door journalisten, zoals we de afgelopen dagen van vele studenten hoorden. Noch kunnen we accepteren dat de anonimiteit van slachtoffers doorbroken zou worden.»

België

meer België