Wereldwijd zijn er 50 miljoen moderne slaven

Er waren vorig jaar wereldwijd 50 miljoen mensen die in moderne slavernij leven. Zo’n 28 miljoen mensen waren het slachtoffer van dwangarbeid en 22 miljoen mensen zaten in een gedwongen huwelijk. Dat blijkt uit het onderzoek Global Estimates of Modern Slavery van de Internationale Arbeidsorganisatie, Walk Free en de Internationale Organisatie voor Migratie.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Het aantal mensen in moderne slavernij is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk toegenomen. In 2021 waren 10 miljoen meer mensen het slachtoffer van moderne slavernij dan in 2016. Vrouwen en kinderen blijven volgens het onderzoek bijzonder kwetsbaar.

Niet alleen in landen met lage inkomens

Moderne slavernij komt in bijna elk land ter wereld voor en snijdt etnische, culturele en religieuze scheidslijnen. Meer dan de helft van alle dwangarbeid en een kwart van alle gedwongen huwelijken komen voor in landen met hogere middeninkomens of hoge inkomens.

De meeste gevallen van dwangarbeid (86 procent) komen voor in de privésector. De vijf sectoren waarin dwangarbeid van volwassenen het meest voorkomt, zijn de dienstensector, de industrie, de bouw, de landbouw (met uitzondering van de visserij) en huishoudelijk werk.

Dwangarbeid in andere sectoren dan commerciële seksuele uitbuiting vertegenwoordigt 63 procent van alle dwangarbeid, terwijl gedwongen commerciële seksuele uitbuiting 23 procent van alle dwangarbeid uitmaakt. Bijna vier van de vijf slachtoffers van gedwongen arbeid in de seksindustrie zijn vrouwen of meisjes.

Voorts verricht 14 procent van de moderne slaven dwangarbeid die door de staat is opgelegd. Bijna één op de acht mensen die gedwongen arbeid verrichten, is een kind. Het gaat om in totaal 3,3 miljoen kinderen. Meer dan de helft van hen wordt gedwongen te werken in de seksindustrie.

Gedwongen huwelijken

In 2021 leefden naar schatting 22 miljoen mensen in een gedwongen huwelijk. Dat wijst op een stijging van 6,6 miljoen ten opzichte van de wereldwijde ramingen van 2016. Het werkelijke aantal gedwongen huwelijken, met name van kinderen van 16 jaar en jonger, ligt volgens het onderzoek waarschijnlijk veel hoger dan de huidige ramingen: deze zijn gebaseerd op een enge definitie en omvatten niet alle kindhuwelijken.

Gedwongen huwelijken houden volgens het onderzoek nauw verband met «gevestigde patriarchale houdingen en praktijken en zijn zeer specifiek voor de context». De overgrote meerderheid van de gedwongen huwelijken (meer dan 85 procent) komt er onder druk van de familie.

Hoewel twee derde (65 procent) van de gedwongen huwelijken in Azië en het gebied van de Stille Oceaan voorkomt, is de prevalentie, wanneer rekening wordt gehouden met de regionale bevolkingsomvang, het hoogst in de Arabische staten: 4,8 op elke 1.000 mensen in een gedwongen huwelijk.