WOW. Metropolitan Museum uit New York geeft DIT kostbaar historisch document terug aan België

The Metropoliton Museum heeft afgelopen donderdag een kostbare en tot voor kort verdwenen gewaande oorkonde uit 1176 officieel teruggegeven aan het Belgische Rijksarchief. De overdrachtsceremonie vond plaats in het Egmontpaleis in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) en ambassadeur van de Verenigde Staten in België Michael Adler.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De oorkonde, geschreven in het Latijn, werd 847 jaar geleden door graaf van Vlaanderen Filips van de Elzas geschonken aan de benedictijnenabdij van Mesen in West-Vlaanderen. Daar wordt het charter jarenlang bewaard, maar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak sloeg het noodlot toe. De abdij werd volledig vernield en geplunderd, waardoor de bezittingen verloren raakten.

Staatsschatten

Af en toe duiken een aantal akten op in privécollecties of bij openbare verkopen van vermaarde veilinghuizen. Het is een van de kerntaken van het Rijksarchief om die stukken, die als onvervreemdbare staatsschatten gelden, terug te krijgen. In 2016 werden ze op de hoogte gebracht dat de middeleeuwse oorkonde zich waarschijnlijk in de collecties van The Met bevond.

Het Amerikaanse museum verwierf de oorkonde in 1923 te goeder trouw als een schenking van Bashford Dean, de Curator of Arms and Armor van het museum. Dean kocht de oorkonde van een niet-geregistreerde bron in Europa. Na een grondig onderzoek bleek dat het charter deel uitmaakt van het archief van de abdij van Mesen. The Met besliste daarop om de oorkonde kosteloos aan België over te dragen. Het stuk gaat nu definitief naar het Rijksarchief Brugge.