YES! Voorlopige rijbewijzen krijgen opnieuw verlenging

Voorlopige rijbewijzen blijven nog een tijdje langer geldig. Door de periodes van lockdown zijn er immers te lange wachtlijsten bij de rijscholen en examencentra om iedereen tijdig een praktijkexamen te kunnen laten afleggen. De bevoegde ministers Georges Gilkinet, Lydia Peeters, Valerie De Bue en Elke Van den Brandt beslisten daarom de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen opnieuw te verlengen.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Tijdens de coronacrisis moesten de rijscholen en de examencentra lange tijd de deuren sluiten en was het door de geldende maatregelen tijdelijk niet mogelijk een praktijkexamen af te leggen. Door lockdownperiodes zijn er nu meer kandidaten met een voorlopig rijbewijs dat geldig is tot 30 september 2021, dan er beschikbare plaatsen zijn in examencentra voor diezelfde periode.

Getrapt systeem

Minister Gilkinet bereidde een koninklijk besluit voor. De gewesten krijgen nu dertig dagen om hun advies te geven. Bedoeling is dat er een getrapt systeem komt. Zo komt er enerzijds een verlenging tot 31 december 2021 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur afloopt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021 en anderzijds een verlenging tot 31 maart 2022 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur afloopt na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022.

Tegelijkertijd raden de ministers iedereen die een praktijkexamen wil afleggen, aan zo snel mogelijk een afspraak te maken, zodat de examencentra de afspraken goed kunnen vastleggen. Federaal minister Gilkinet (Ecolo) is alvast tevreden dat de ministers zo snel een akkoord bereikten. Zijn Vlaamse collega Peeters (Open Vld), van wie het idee van een getrapt systeem afkomstig was, zal het voorstel vrijdag aan de Vlaamse regering voorleggen. Zij kreeg naar eigen zeggen al heel wat signalen van ongeruste ouders en jongeren. Ook in Brussel staat het voorstel geagendeerd op de volgende vergadering van de regering, kondigt Brussels minister Van den Brandt (Ecolo) aan.