Ziek door luchtvervuiling? Een schadevergoeding van de overheid is geen optie (maar misschien ook wel)

Wie ziek wordt door luchtvervuiling, kan daar op basis van de Europese wetgeving geen schadevergoeding voor eisen van de overheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag duidelijk gemaakt in een nieuw arrest.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Volgens de rechters in Luxemburg worden door de bestaande Europese richtlijnen over luchtkwaliteit geen rechten aan individuele burgers toevertrouwd die tot compensatie kunnen leiden. Maar burgers moeten wel nog altijd de zekerheid kunnen krijgen dat hun nationale overheden maatregelen nemen om voor propere lucht te zorgen.

De uitspraak werd gedaan in een zaak die aangespannen werd door een Parijzenaar. Hij eist 21 miljoen euro van de Franse overheid omdat zijn gezondheid schade zou ondervinden van de slechte luchtkwaliteit in en rond de hoofdstad. Volgens hem is de overheid aansprakelijk omdat ze er niet voor gezorgd heeft dat de Europese normen nageleefd worden.

Via nationale wetgeving kan het wél

In eerste instantie volgde de advocaat-generaal van het Hof de man, maar de rechter is nu dus een andere mening toegedaan. De Europese richtlijnen verplichten de lidstaten voor propere lucht te zorgen, maar deze verplichtingen gaan niet zover dat ze betekenen dat de menselijke gezondheid en het leefmilieu in hun geheel moeten worden beschermd. Individuele burgers krijgen geen nieuwe rechten door deze Europese wetgeving, die in nationale wetten is omgezet.

Daarom kan van de overheid geen schadevergoeding worden geëist. Maar dat betekent niet, besluit het Hof, dat landen niet op basis van hun nationale wetgeving aansprakelijk kunnen worden gesteld.