«Zorg voor lagere energiefactuur voor wie kiest voor milieuvriendelijke energie»

Milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu en de sectororganisatie voor duurzame energie ODE lanceren een pleidooi voor een duurzame en transparante energiefactuur. Wie kiest voor groene energie, zou minder moeten betalen.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

In het pleidooi - dat is ondertekend door meer dan 80 organisaties, bedrijven en experten uit de energiesector - wordt aan de Vlaamse en federale overheden gevraagd om de energiefactuur structureel te hervormen. De factuur voor elektriciteit is vandaag door de vele heffingen te veel een belastingbrief geworden. En dat maakt stroom kunstmatig duurder dan fossiele brandstoffen, terwijl elektrificatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan een klimaatneutrale samenleving.

Energieverbruik beloond

Daarom bepleiten ze dat wie minder verbruikt, minder zou moeten betalen. Het onderdeel dat de kost voor puur de stroom of brandstof weerspiegelt, moet de basis vormen van de factuur. En ook wie kiest voor milieuvriendelijke energie, zou dat moeten voelen in de factuur. Dat geldt ook voor wie het net optimaal gebruikt.

Een hervorming van de factuur zou er voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld een warmtepomp - die duurzamer is dan een ketel op aardgas of stookolie - interessanter wordt. Vandaag kost het echter de helft meer om een woning te verwarmen met een warmtepomp dan met een aardgasketel.

Ook voor wie weinig middelen heeft, moet zo’n warmtepomp toegankelijk worden, zo vinden de ondertekenaars.