In België verblijven 112.000 mensen zonder papieren

VUB-onderzoekers schatten dat er in België 112.000 mensen zonder verblijfsdocumenten zijn. Dat is evenveel als het aantal inwoners van Brugge, schrijven de kranten van Mediahuis woensdag.

door
Belga
Leestijd 1 min.

Om zicht te krijgen op het werkelijke inwonertal van ons land, inclusief de niet-geregistreerden, pasten demografen van de VUB een eenvoudige maar vernieuwende statistische methode toe. Niet-geregistreerde personen kunnen immers heel lang onder de radar blijven, tot ze overlijden.

«Op dat moment hebben mensen er geen belang meer bij om verborgen te blijven», zegt demograaf Johan Surkyn, die het onderzoek leidde. In de statistieken worden alle overlijdens op het Belgische grondgebied bijgehouden, dus ook die van niet-geregistreerde personen.

Niet-gepubliceerde studie

Jaarlijks overlijden in ons land ongeveer 500 mensen die niet in ons bevolkingsregister opgenomen zijn. Op basis daarvan berekenen de onderzoekers dat er op een willekeurige dag 489.000 niet-geregistreerde mensen op ons grondgebied verblijven. Dat zijn niet allemaal sans-papiers maar bijvoorbeeld ook toevallige toeristen of asielzoekers met verblijfsvergunning. Door die verschillende groepen af te trekken van de 489.000 niet-geregistreerden, kwamen de onderzoekers uit op 112.000 sans-papiers die van buiten de Schengenzone komen.

De studie, die mee uitgevoerd is door Pieter-Paul Verhaeghe en Sylvie Gadeyne (VUB), is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ze is dus nog niet getoetst door andere academici. De methode kon wel al op belangstelling rekenen. «We vermoeden dat we in andere landen navolging zullen krijgen’», zegt Surkyn. Hij gaat er prat op dat de berekeningen robuuster zijn dan de cijfers die tot op vandaag circuleerden.