Gezinnen willen meer tijd voor kinderen en familie

Gezinnen willen graag meer tijd voor de zorg en de opvang van hun kinderen en familie. Dat blijkt uit de laatste resultaten van de gezinsenquête die in 2021 werd afgenomen. De Vlaamse overheid wou met de enquête in kaart brengen hoe Vlamingen het gezinsleven ervaren, wat ze moeilijk vinden, wat ze nodig hebben en wat ze belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Van de ouders die werken, werken vaders gemiddeld 43 uur per week en moeders gemiddeld 35 uur, blijkt uit de resultaten. Eén op de 10 ouders werkt zelfs meer dan 50 uur per week.

Meer dan een vijfde van de ouders geeft aan dat ze hun kinderen al een buitenschoolse activiteit hebben moeten ontzeggen omwille van het werk. Een kwart van de ouders zegt dat ze tijdens schoolvakanties gebruik moeten maken van speelpleinwerking, vakantiekampen of vakantieopvang. Bij gezinnen met kinderen tussen drie en zes jaar is dat zelfs nog twee keer zo veel.

Meer vakantiedagen

Uit de resultaten van de enquête blijkt verder dat een deel van de ouders meer tijd wil voor het gezin en dat ze zelf meer willen kunnen instaan voor de opvang. Ze zouden graag meer vakantiedagen hebben.

Ouders die kunnen rekenen op het begrip van de werkgever bij familiale problemen, geven veel vaker aan dat gezin en werk goed te combineren zijn. Voor 73 procent van de werkende ouders is het niet zo moeilijk om op korte termijn een dag verlof te nemen. De meerderheid van de ouders kan de eigen vakantiedagen ook vrij kiezen (66 procent) en kan makkelijk ouderschapsverlof opnemen (59 procent).

Er zijn wel verschillen naargelang de job die men uitoefent. Wie tewerkgesteld is in een arbeidersstatuut kan veel minder gemakkelijk gebruik maken van flexibiliteit op het werk en kan nauwelijks van thuis uit werken.