Huisonderwijs in Vlaanderen meer dan verdubbeld in vijf jaar tijd

Het aantal leerlingen dat in Vlaanderen individueel huisonderwijs volgt is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. Het aantal leerlingen op leeftijd van het lager onderwijs, is zelfs bijna verdriedubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Vandromme betreurt het dat er te weinig gegevens zijn over de profielen van leerlingen die huisonderwijs volgen. Het parlementslid roept de minister op hier verder onderzoek naar te doen. «Het kan ons meteen ook veel leren over de leemtes of pijnpunten in ons huidig onderwijssysteem.»

In België is er een leerplicht, maar geen schoolplicht. Een kind dat leerplichtig is, moet dus onderwijs krijgen, maar hoeft daarvoor niet noodzakelijk naar school te gaan. In plaats van hun kind naar een erkende school te sturen, organiseren sommige ouders huisonderwijs. Ze melden dit via het Loket Huisonderwijs. In 2017-2018 volgden 1.082 leerlingen individueel huisonderwijs. Vijf jaar later waren dat er al 2.548, een stijging met maar liefst 135%.

De cijfers per provincie verschillen wel. In Oost-Vlaanderen is de stijging (+156%) het grootst. In West-Vlaanderen verdubbelde het aantal leerlingen in huisonderwijs ook, maar ’slechts’ met 116%. Huisonderwijs komt vaker voor in centrumsteden, maar opmerkelijk is wel dat de stijging over vijf jaar daar minder snel ging, namelijk met 102%.

0,2% van de leerlingen

Het aantal controles door de onderwijsinspecties voor huisonderwijs is vorig jaar meer dan verdubbeld in vergelijking met het jaar daarvoor: van 301 controles in het schooljaar 2020-2021 naar 739 in het schooljaar 2021-2022, waarbij het aantal positieve evaluaties gelijk bleef. Alleen in de Brusselse gemeenten steeg het aantal negatieve evaluaties wel gevoelig.

Minister van Onderwijs Weyts wijst erop dat het nog altijd over een zeer klein aantal gaat, ongeveer 0,2% van de leerlingen. «De procentuele stijging in de voorbije 5 jaar kan je moeilijk los zien van de coronacrisis, toen de scholen jammer genoeg veel te lang gedwongen gesloten werden - en heel veel ouders noodgedwongen zelf wat les gingen geven. Ouders hebben het grondwettelijke recht om zelf huisonderwijs te organiseren, maar in regel krijgen kinderen het beste onderwijs wel van gedreven leerkrachten in de klas. Sommige ouders onderschatten volgens mij ook wat leerkrachten allemaal doen. En niet alleen op pedagogisch, maar ook op sociaal gebied gaan scholen boven huisonderwijs», benadrukt de onderwijsminister.