Kwart jongeren kocht bewust namaakproducten in het afgelopen jaar

Hoewel de meeste Belgen zich bewust zijn van de negatieve impact van namaakgoederen, heeft 13 procent toch bewust een vals product aangekocht in de laatste twaalf maanden. Dat blijkt uit een bevraging van EUIPO, het Europese bureau voor intellectuele eigendom. Vooral jongeren geven toe dat ze zich daar wel eens schuldig aan hebben gemaakt.

door
Belga
Leestijd 1 min.

Tijdens de eerste helft van februari hield EUIPO voor de vierde keer een onderzoek naar bewustzijn van intellectueel eigendom. Daarvoor werden 25.824 mensen ondervraagd uit alle EU-lidstaten. «Net als in 2020 is er een brede consensus (93 procent) dat het belangrijk is dat uitvinders, uitgevers, scheppers en uitvoerend kunstenaars hun rechten kunnen beschermen en voor hun werk worden betaald», klinkt het.

Toch vindt een derde van de Europeanen het aanvaardbaar om zulke producten te kopen wanneer het originele stuk te duur is. Onder jongeren is dat zelfs de helft. Ongeveer een kwart (26 procent) van de respondenten jonger dan 24 jaar, kocht in de laatste 12 maanden bewust een namaakproduct. Bij 65-plussers was dat 5 procent.

Gevolgen

Terwijl ze zich er het vaakst schuldig aan maken, houden jongeren wel het vaakst rekening met maatschappelijke gevolgen van namaak. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan de werkgelegenheid, de maker van het originele product en het milieu. «Het is het minst waarschijnlijk dat mensen stoppen met het kopen van namaakgoederen vanwege een besef van de schadelijke gevolgen voor de samenleving», aldus het rapport.