«Pensioenhervorming is uitgelezen kans voor meer gendergelijkheid»

In België hebben vrouwen tussen 65 en 74 jaar in 2021 een pensioen ontvangen dat gemiddeld 25,4% lager ligt dan dat van mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Op basis van een studie naar gender in het pensioensysteem noemt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) de aankomende pensioenhervorming in een persbericht een uitgelezen kans voor meer gendergelijkheid.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De pensioenkloof is volgens het IGVM een gevolg van genderongelijkheid in het arbeidsverleden. Verschillen in het inkomen en in de lengte van de arbeidsloopbaan worden in de bestelde studie aangehaald als de belangrijkste verklarende factoren voor de genderverschillen in pensioeninkomen.

Voor de gepensioneerden die vandaag lijden onder de pensioenkloof, is het onzeker in welke mate de federale regering kan bijsturen. Het IGVM richt zich met haar voorstellen vooral op de langere termijn. «De toekomst van de pensioenen ligt nu in de handen van de regering», zegt Sofie Roelandt, woordvoerder van het IGVM.

Pensioenkloof

«Met de stijging van het opleidingsniveau en de werkgelegenheidsgraad van vrouwen zou de pensioenongelijkheid moeten verdwijnen», zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het instituut. «Maar door beroepskeuze, kortere loopbanen voor vrouwen en de hoge mate van deeltijdwerk (42,5% van de werkende vrouwen) blijft de pensioenkloof bestaan. Ook discriminatie op grond van geslacht of moederschap op de arbeidsmarkt verklaren het voortbestaan ervan.»

Het IGVM pleit daarom voor betere arbeidsomstandigheden voor vrouwen. «Als je over 30 of 40 jaar naar pensioengelijkheid wilt gaan, moeten er nu maatregelen worden genomen, in het bijzonder op de arbeidsmarkt», aldus woordvoerder Sofie Roelandt.

Loontransparantie

Het instituut stelt onder meer een grotere loontransparantie en de ontwikkeling van voltijdse of gelijkwaardige kwaliteitsbanen met meer flexibiliteit voor in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg. Een betere verdeling van de thematische verloven, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof, binnen het huishouden kan volgens het IGVM ook leiden tot meer gendergelijkheid.

Hoewel de ongelijkheid niet automatisch zal verdwijnen, is er bij jongere generaties beterschap te merken. «De loonkloof verkleint,» verduidelijkt Roelandt, «maar we blijven inzetten op beleid dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert.»

Met een pensioenkloof van 25,4% doet België lichtjes beter dan het gemiddelde van de Europese Unie (25,9%). In Nederland bedroeg de kloof twee jaar geleden gemiddeld 41,5%, in Frankrijk 27,6%.