Vlaamse huishoudens hebben grootste koolstofvoetafdruk

Uit onderzoek van het Federaal Planbureau blijkt dat de Vlaamse huishoudens een grotere koolstofvoetafdruk hebben dan hun Waalse of Brusselse tegenhangers. Twee derde van de CO2-uitstoot is afkomstig van huisvesting, transport en voeding.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Volgens de studie is huisvesting goed voor meer dan 40 procent van de CO2-uitstoot, transport voor ongeveer 15 procent en voeding voor iets meer dan 10 procent. Hoewel die verdeling gelijkaardig is in de drie gewesten, is de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse huishoudens hoger (7,3 ton CO2) dan in Wallonië (6,4) en Brussel (5,3). Een van de verklaringen voor de grote verschillen is het verschil in uitgaven. Van de drie gewesten zijn die uitgaven per inwoner in Vlaanderen het hoogst (17.400 euro in 2015). Maar dat verklaart niet alles, want de uitgaven van Brusselaars (16.600 euro per inwoner) zijn hoger dan van Walen (15.200 euro per inwoner), terwijl de voetafdruk per inwoner wel hoger is in Wallonië.

Stookolie

Ook de energiemix speelt namelijk een rol. Voor de verwarming van woningen waren CO2-intensieve producten zoals stookolie in 2015 nog goed voor een derde van het verbruik in Vlaanderen. Dit aandeel bedroeg in Wallonië zelfs 45%. Een derde verklaring voor de verschillen is de rol van transport. Op het vlak van vervoer is de koolstofvoetafdruk lager in Brussel dan in de andere twee gewesten. Het Brussels gewest is niet alleen kleiner, maar inwoners geven er ook vaker de voorkeur aan zachte vervoerswijzen zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer.

De cijfers waarop de onderzoekers van het Federaal Planbureau zich hebben gebaseerd, zijn van 2015.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be