VUB lanceert nieuw alcohol- en drugbeleid

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil met een nieuw beleid studenten verantwoord doen omgaan met alcohol, cannabis, andere illegale drugs en psychoactieve medicatie. «Als warme universiteit wil de VUB een veilige omgeving creëren voor iedereen die er werkt en studeert», klinkt het.

door
Belga, Redactie Online
Leestijd 2 min.

Uit de meest recente cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) blijkt dat één op de vier studenten het voorbije jaar cannabis heeft gebruikt. Het gebruik van drugs lijkt meer gangbaar en het gebeurt ook steeds risicovoller en openlijker, klinkt het bij de VUB.

Net daarom wil de universiteit het alcohol- en drugbeleid aanscherpen. Zo wil de VUB afspraken maken over hoe de organisatie omgaat met alcohol, cannabis, andere illegale drugs en psychoactieve medicatie. Daarnaast wil ze het verantwoord gebruik ervan onder studenten stimuleren en een duidelijk kader scheppen voor preventie.

Veilige omgeving creëren

«Met het nieuwe middelenbeleid benadrukken we dat druggebruik niet normaal is en niet getolereerd wordt op onze campussen en binnen de VUB-gemeenschap», aldus vicerector Onderwijs- en Studentenzaken Nadine Engels. «We willen preventief werken door studenten attent te maken op verantwoord gebruik - van niet-gebruik tot schadebeperkend - van middelen, een veilige omgeving creëren die gezonde keuzes stimuleert , het thema bespreekbaar maken onder studenten en hen genuanceerd leren nadenken over middelengebruik.»

Bedoeling van het nieuwe beleid is verder ook dat studenten risicogedrag bij hun medestudenten kunnen opmerken, hen erop aanspreken en zorgen voor elkaar. Op die manier wil de universiteit evolueren naar een ’community of caring’, waarbij iedereen, van student tot docent, zijn rol kent en opneemt, klinkt het.

Voor studenten voor wie preventie ontoereikend is, voorziet de VUB ook in een adequaat en laagdrempelig zorg- en begeleidingsaanbod.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be