Tot 366 miljard dollar per jaar nodig voor klimaatadaptatie ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden zullen dit decennium jaarlijks 194 miljard dollar (182 miljard euro) tot 366 miljard dollar (344 miljard euro) nodig hebben om zich voor te bereiden op de effecten van de klimaatverandering en hun omgeving daaraan aan te passen. Dat is tien tot achttien keer meer dan het overheidsgeld dat nu al aan klimaatadaptatie besteed wordt, blijkt donderdag uit een rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

door
Belga
Leestijd 2 min.

De steeds wijder gapende kloof is het gevolg van de groeiende nood aan financiering enerzijds en de haperende geldstromen anderzijds. Ondanks de belofte die gemaakt werd op COP26, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN) in Glasgow in 2021, om tegen 2025 jaarlijks 40 miljard dollar (38 miljard euro) aan steun te leveren voor klimaatadaptatie, is de multilaterale en bilaterale geldstroom in 2021 met 15 procent gezakt tot 21 miljard dollar (20 miljard euro). De vooruitgang die geboekt zou moeten worden op het vlak van klimaatadaptatie vertraagt dus, terwijl die zou moeten versnellen, besluit het UNEP.

Adaptatie

Het rapport stelt bovendien dat ambitieuze klimaatadaptatieplannen de klimaatveerkracht - wat volgens het UNEP vooral belangrijk is voor lage-inkomenslanden en achtergestelde groepen - kunnen vergroten en het verlies en de schade als het gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, de zogenaamde ’loss and damage’, kunnen voorkomen. Zo tonen studies aan dat elk miljard dat geïnvesteerd wordt in de adaptatie aan kustoverstromingen, leidt tot een vermindering van de economische schade met 14 miljard dollar.

«In 2023 is de klimaatverandering nog vernietigender en dodelijker geworden: temperatuurrecords sneuvelden en stormen, overstromingen, hittegolven en branden richtten verwoestingen aan», zegt UNEP-directeur Inger Andersen. «Die toenemende gevolgen vertellen ons dat de wereld dringend de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen (mitigatie, red.) en de inspanningen voor adaptatie moet verhogen om kwetsbare bevolkingen te beschermen. Geen van beide gebeurt.»

De UNEP-directeur roept de wereld op om COP28, de klimaatconferentie van de VN die op 30 november van start gaat in de Dubai, aan te grijpen om zich te engageren om lage-inkomenslanden en achtergestelde groepen te vrijwaren van de schadelijke effecten van de klimaatverandering.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be