Hoe zit het met jouw groene skills?

Naarmate de effecten van de klimaatopwarming meer voelbaar zullen worden, zullen ook het aantal groene jobs blijven toenemen. De meerderheid van de Europese jongeren verkiest bovendien een job in een duurzaam bedrijf. Experts waarschuwen evenwel dat onze groene vaardigheden niet op peil staan om al die vacatures tijdig te kunnen vullen.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Groene jobs zitten in de lift. Wereldwijd nam het aantal groene jobs de laatste vijf jaar toe met 8% en die trend zal zich alleen maar verderzetten. Niet alleen de vraag naar traditioneel ‘groene’ profielen (bijvoorbeeld meteorologen en profielen binnen duurzame energie) groeit. Ook van bijvoorbeeld ingenieurs, architecten, salesmedewerkers, landbouwspecialisten, beleidsmedewerkers en data-analisten wordt vaker verwacht dat ze kennis hebben over duurzame ontwikkelingen. Maar net daar knelt het schoentje.

Transitie mist kennis

Volgens het Global Green Skills Report (2022) van LinkedIn, onder hun 800 miljoen gebruikers, neemt het aantal mensen die ‘groene skills’ toevoegen aan hun profiel slechts toe met 6%. Er is met andere woorden een kloof tussen de vraag naar groene jobs en het aanbod van werknemers met groene kennis.

Dat terwijl uit een klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB) net blijkt dat de helft van de Belgen het belangrijk vindt dat hun werkgever prioriteit geeft aan duurzaamheid. Twee derde van de jonge Belgen tussen de 20 en 29 jaar meent zelfs dat duurzaamheid een belangrijke factor is bij de keuze van hun job.

Welke skills worden gezocht?

Specifiek zijn bedrijven voor hun groene profielen vooral op zoek naar vaardigheden binnen sustainability, milieusanering, milieubeleid, ecosysteembeheer, hernieuwbare energie en milieu-audits. Naar sommige duurzame vaardigheden groeit de vraag opvallend snel, zoals duurzame mode (90%), milieudienstverlening (82%), de bestrijding van olielekken (80%), klimaat (68%) en duurzame groei (67%). Ook naar vaardigheden binnen oppervlaktewater en duurzame strategieën wordt vaak gezocht.

Hoe dichten we de kloof?

Meer opleidingen over duurzaamheid zullen nodig zijn. In 2022 voegden de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld nog samen 71 micro-credentials toe, opleidingstrajecten van één semester tot één jaar van enkele studiepunten. Veel daarvan focusten zich op thema’s binnen de duurzaamheid, zoals ‘ecodesign’, ‘duurzame steden’, en ‘klimaatverandering als een sociale uitdaging’. Maar ook bedrijven zullen zich moeten inzetten voor interne opleidingen, specialisaties en on-the-job upskilling als ze de kloof tussen vraag en aanbod willen dichten.