Lagere inflatie is slecht nieuws voor onze lonen

De inflatie in september is veel lager uitgekomen dan verwacht. Dat betekent dat onze lonen ofwel later omhoog gaan, ofwel een stuk minder dan verwacht. Voor een half miljoen bedienden bijvoorbeeld, verwacht hr-dientsverlener SD Worx dat de stijging in januari beperkt blijft tot 1,33%.

door
Belga
Leestijd 2 min.

De inflatie in september daalde naar 2,39%. Dat is minder dan verwacht, en terug in normalere regionen. Een verwachte overschrijding van de spilindex is er niet gekomen.

Dat heeft ook gevolgen voor de lonen, die worden geïndexeerd in lijn met de inflatie. Wanneer en met hoeveel is afhankelijk van sector tot sector. «Maar de kernboodschap voor iedereen is toch dat de lagere inflatie betekent dat de lonen ofwel later stijgen dan verwacht, of dat de stijging lager is dan verwacht, aldus Geert Vermeir van SD Worx.

Ambtenaren getroffen

Alvast voor de ambtenaren komt hun indexering met 2% er twee maanden later dan verwacht. In plaats van een stijging van de weddes in november wordt nu uitgegaan van een stijging in januari. Ook voor de lonen van de werknemers in de private social profit is dat bijvoorbeeld het geval.

Ook in de chemie stijgen de lonen later dan verwacht. Verwacht werd dat die lonen met 2% zouden stijgen in januari en augustus volgend jaar. Dat schuift in de nieuwe prognoses op naar mei en december volgend jaar.

1,33% in plaats van 2,54%

Andere sectoren zien de lonen minder stijgen dan verwacht. Dan wordt vooral naar paritair comité 200 gekeken, waar een half miljoen bedienden onder vallen. Hun loon wordt jaarlijks in januari geïndexeerd. In plaats van de voorspelde 2,54%, gaat SD Worx nu uit van 1,33%. Het gaat wel om erg voorlopige prognoses. Hoe dan ook staat het in schril contrast met januari dit jaar, toen de lonen in pc 200 werden geïndexeerd met 11,08%, een gevolg van de recordinflatie vorig jaar. Ook in sectoren als de voeding en de horeca zou de indexering een stuk lager uitvallen dan verwacht.

Een andere grote groep werknemers ziet hun loon in oktober niet stijgen. Het gaat om de arbeiders uit de bouw. Hun loon wordt elk kwartaal geïndexeerd. Een negatieve indexering in het vorige kwartaal wordt in mindering bracht dit kwartaal. Concreet betekent dit dat de vele arbeiders in de bouw hun loon in oktober niet zullen zien stijgen.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be