Oosterweelwerf zkt. jongeren: Antwerpen wil kwetsbare jongeren begeleiden naar de bouw

De stad Antwerpen is op zoek naar een partner om kwetsbare jongeren te begeleiden naar jobs in de bouwsector. De koekenstad kan alle extra handen gebruiken voor de gigantische Oosterweelwerf. Daarom lanceert de stad een oproep naar jongerenorganisaties die jongeren kunnen engageren voor een dergelijke job. Er is een jaarbudget van 150.000 euro voorzien.

door
Redactie Online
Leestijd 3 min.

De Grote Verbinding, dat is de naam voor de werken die de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug samenbrengt. Met het partnerschap ‘Jobs in De Grote Verbinding’ brengen de stad Antwerpen, VDAB, Lantis en Constructiv werkgevers en werkzoekenden in contact om jobkansen binnen de werken optimaal te benutten. Stad Antwerpen noemt ‘De Grote Verbinding’ «de meest ambitieuze bouwwerf in Noordwest-Europa». Feit is alleszins dat er veel werkkrachten nodig zullen zijn. Naar schatting moeten er jaarlijks 2.165 mensen gevonden worden om de werven volledig te kunnen bemannen.

Voor de stad ligt hier ook een opportuniteit om veel jongeren aan het werk te krijgen. Vandaar is de stad nu op zoek naar een vereniging of organisatie die zich inzet voor kwetsbare jongeren. Jongeren- en begeleidingsorganisaties die actief zijn in de stad Antwerpen kunnen een kandidatuur indienen om mee te werken aan de opdracht om kwetsbare jongeren aan het werk te krijgen in de wegenbouw. «Dit kan door ze te motiveren om een opleiding te volgen, of door ze te helpen met solliciteren», klinkt het bij de stad Antwerpen.

Jeugdwerkloosheid Antwerpen

Op de arbeidsmarkt is in de groep 20- tot 64-jarigen in de stad Antwerpen 66,4% werkzaam, ten opzichte van 75,2% op Vlaams niveau. De ambitie is om de Antwerpse en de Vlaamse werkzaamheidsgraad op te trekken naar respectievelijk 70% en 80%. Maar vooral de jeugdwerkloosheid in de stad Antwerpen ligt aanzienlijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De werkloosheidsgraad voor jongeren beneden 25 jaar bedraagt 22,8% versus 14,1% op Vlaams niveau.

Vooral kortgeschoolde en ongekwalificeerde jongeren hebben het vaak moeilijker om een job te vinden. Van de schoolverlaters die zonder een diploma secundair onderwijs op de arbeidsmarkt kwamen, had 20,1% na één jaar nog geen baan. «Tegelijkertijd heeft de bouwsector een aanbod van duurzame, goedbetaalde jobs waarbij motivatie veel belangrijker is dan diploma’s», klinkt het in de vacature van Stad Antwerpen.

Warm maken voor de bouwsector

De bouwsector kampt evenwel met een reputatieprobleem. Uit een Antwerpse studie over ‘NEET’-jongeren (Not in Employment, Education or Training) tussen 18 en 29 jaar, blijkt dat het niet alleen een uitdaging is om hen aan te werven in de bouw, maar ook om hen aan te houden. «De perceptie van deze jongeren is dat de bouw slecht betaalt voor zwaar en vuil werk tijdens vroege shiften», klinkt het. Bovendien kaarten jongeren met een migratieachtergrond aan dat ze vaak met racisme te maken krijgen op de werf. Een charmeoffensief zal nodig zijn om die doelgroep te overtuigen van de meerwaarde van een job in de bouw.

«Met deze oproep willen we organisaties ondersteunen die jongeren bereiken, begeleiden en warm maken voor de bouwsector», aldus schepen voor economie en werk Erica Caluwaerts (Open Vld). «De werven van De Grote Verbinding zorgen voor meer werkgelegenheid die aan iedereen kansen biedt, in het bijzonder aan jong talent.»

Een kandidatuur indienen kan tot en met 20 oktober 2023 via het e-loket van Antwerpen. De opdracht zal starten in 2024.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be