Opleidingen in de lift

Het afgelopen jaar heeft een op de vijf Belgische volwassenen (21,5%) een opleiding gevolgd. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. In 2021 lag dat aandeel iets lager (19,9%). Ons land blijft wel onder de Europese doelstelling steken: tegen 2025 zou 47% van de mensen tussen 25 en 64 jaar oud het afgelopen jaar een opleiding gevolgd moeten hebben.

door
Redactie Online
Leestijd 3 min.

In de ‘Enquête naar de Arbeidskrachten’ wordt de participanten gevraagd of ze, hetzij de afgelopen vier weken, hetzij het afgelopen jaar, een opleiding gevolgd hebben. Zowel formele opleidingen, die erkend worden door de ministeries van onderwijs en meestal tot een diploma of getuigschrift leiden, als niet-formele opleidingen komen daarvoor in aanmerking.

Een op de tien Belgische volwassenen (10,3%) gaf aan in de vier weken voor de enquête werd afgenomen, een opleiding gevolgd te hebben. Dat is minder dan wat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) voorschrijven, namelijk 15% tegen 2030.

Meeste opleidingen in Brussel

Vooral mensen met een diploma hoger onderwijs op zak (32,6%) volgden in 2022 vaker een bijkomende opleiding. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de opleidingsgraad het hoogst (29,1%), gevolgd door het Vlaams Gewest (22,4%) en het Waals Gewest (17%). Mensen tussen 25 en 34 jaar oud (27,8%) volgden meer dan dubbel zo vaak een opleiding dan mensen tussen 55 en 64 jaar oud (12,9%). Ook mensen met een tijdelijke job (31,3%) nemen meer deel aan een opleiding dan mensen met een vaste job (23,9%). De opleidingen vinden het vaakst plaats in extraterritoriale organisaties, de financiële sector en het onderwijs.

Bijna een kwart van de werkenden engageerde zich in 2022 voor een studie, tegenover 17,2% van de werklozen en 10,3% van de inactieven. Op een termijn van vier weken zijn werklozen dan weer meer geneigd om een opleiding te volgen (13,2%) dan werkenden (10,5%) en inactieven (8,8%).

VDAB-campagne

Dat een gedegen opleiding het verschil kan maken bij de zoektocht naar een job, staat als een paal boven water. De krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen is nog altijd erg groot, terwijl het aantal werkzoekenden historisch laag blijft. De vijver om nieuwe mensen aan te trekken, is dus stilaan leeggevist. Daarnaast is er wel nog een grote groep niet-actieven - naar schatting enkele honderdduizenden mensen - die niet aan de slag zijn op de arbeidsmarkt en ook niet actief op zoek zijn naar een job.

Het aanbieden van opleidingen is dan ook cruciaal om niet-beroepsactieven, zoals huisvrouwen die niet per se op zoek zijn naar een baan, aan het werk te krijgen. Daarom start de VDAB een campagne. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst wil met begeleiding en opleidingen persoonlijke vaardigheden omzetten in een job.

«Iedereen heeft bepaalde vaardigheden, die dankzij de begeleiding en opleidingen van VDAB en partners kunnen worden omgezet in een job», klinkt het naar aanleiding van de nieuwe campagne. Die is sinds vorige week te zien op Eén, VTM en Play 4. Daarnaast zijn er ook affiches enradiospotjes op MNM, Radio 2, Joe FM, Nostalgie en Q-Music.

Welzijn is drijfveer

De focus van de campagne ligt op jongeren, 50-plussers, mensen die willen re-integreren naar werk en mensen die ervoor kozen om een zorgtaak op te nemen, aldus VDAB. «Denk bijvoorbeeld aan een jongere die door het gamen de juiste vaardigheden bezit om de console van een torenkraan te besturen, of aan iemand die het huishouden managet en daardoor vaardigheden heeft om leerkracht te worden.» Ervaring, diploma's, talenkennis of leeftijd zijn niet van tel.

De arbeidsbemiddelingsdienst wijst erop dat uit een eigen peiling bij mensen die thuis zijn voor zorgtaken blijkt dat 28% in de toekomst aan de slag wil. Welzijn, ook financieel, is een belangrijke motivator. «Men wil een financieel gemakkelijkere situatie, en ook mensen ontmoeten, nieuwe ervaringen opdoen en de tijd nuttig besteden. Ook het wegvallen van de zorgtaak is een belangrijke stap naar herintrede op de arbeidsmarkt.»