Bijna één op de tien Belgen voelt zich vaak of altijd onveilig

Negen procent van de Belgen voelt zich vaak of altijd onveilig. Bij 29 procent is dat soms het geval, 62 procent voelt zich (bijna) altijd veilig. Dat blijkt uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021, een grootschalig bevolkingsonderzoek van de federale politie in samenwerking met de lokale politie, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

Bij de vorige Veiligheidsmonitor, in 2018, gaf slechts 6 procent aan zich vaak of altijd onveilig te voelen, in 2021 is dat gestegen tot 9 procent. Bij de jongste leeftijdscategorie (15-24 jaar) en bij werklozen en werkzoekenden gaat het zelfs om 14 procent. Vooral mensen die slachtoffer zijn geweest van geweldsfeiten voelen zich onveilig.

Mijdingsgedrag

De bevraging peilt ook naar mijdingsgedrag. Zo geeft 39 procent van de respondenten in 2021 aan meestal niet open te doen voor onbekenden, 19 procent vermijdt om bij duisternis weg te gaan en 13 procent vermijdt bepaalde plaatsen in de gemeente.

Voor de tiende editie van de Veiligheidsmonitor vulden eind 2021 bijna 100.000 Belgen van 15 jaar of ouder een uitgebreide vragenlijst in over buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap, aangiftebereidheid en de politiewerking. Bijna 400.000 Belgen kregen de vragenlijst in de bus, een kwart vulde hem in.