Helft van de Vlamingen gehuwd, zowat 1 miljoen woont alleen

Bijna de helft van de volwassen bevolking in het Vlaamse gewest is gehuwd, zo blijkt uit cijfers die woensdag op de website Statistiekvlaanderen.be zijn verschenen. Eén op de drie ongehuwde mensen woonde begin 2021 samen met een partner, terwijl één op de drie ongehuwde volwassenen bij (één van) de ouders woonde.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Sinds 2000 daalt het percentage gehuwde volwassenen in Vlaanderen gestaag, terwijl het aantal echtscheidingen sinds de jaren 1970 toeneemt. Elf procent van de volwassen bevolking was begin dit jaar gescheiden, met meer gescheiden vrouwen dan mannen. Gescheiden mensen zijn vooral vijftigers. Zeven procent was weduwe of weduwnaar, met veel meer weduwen dan weduwnaars. Eén op de drie volwassenen was ongehuwd.

Alleen wonen

In Vlaanderen wonen 928.000 mensen alleen, aldus Statistiek Vlaanderen. Er waren begin dit jaar bijna 236.000 alleenstaande ouders, terwijl 3,29 miljoen inwoners samen met een partner woonden, al dan niet met inwonende kinderen. Drie op de vier samenwonende partners zijn gehuwd. Ruim vier op de tien gescheiden mensen woonden alleen, drie op de tien woonden samen met hun partner. Ruim twee op de drie weduwen en weduwnaars woonden alleen.

Meer gehuwden dan in de rest van het land

Het percentage dat zonder kinderen met een partner samenwoont, dat alleen woont en dat als kind bij één ouder woont, is gestegen. De trends van de voorbije jaren zetten zich voort, maar zijn afgezwakt. Het Vlaamse gewest had begin dit jaar een hoger percentage gehuwden dan het Brusselse en het Waalse gewest. Het Vlaamse gewest heeft iets minder alleenwonende inwoners en alleenstaande ouders dan de twee andere gewesten.