Pesten heeft ook negatieve gevolgen op lange termijn

Gepest worden kan meteen na de feiten leiden tot mentale gezondheidsproblemen, zoals het hebben van een negatief zelfbeeld of je depressief of eenzaam voelen. Een team van onderzoekers uit België en Nederland toont nu aan dat er ook langetermijngevolgen zijn bij jongvolwassenen die tijdens de adolescentie zowel online als offline gepest werden.

Accepteer cookies om deze inhoud weer te geven.
door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Onderzoekers van UAntwerpen, Universiteit van Tilburg en Open Universiteit Heerlen bevroegen meer dan 1.600 Vlaamse en Nederlandse jongvolwassenen tussen 18 en 26 jaar over hun pestervaringen tussen de leeftijd van 10 tot 18 jaar en over hun huidige mentale gezondheid. «De huidige generatie van jongvolwassenen is de eerste generatie die zowel online als offline gepest is kunnen worden tijdens de kindertijd en adolescentie», zegt hoofdonderzoeker prof. Sara Pabian (UAntwerpen/Universiteit van Tilburg).

Minder positief zelfbeeld

«Voormalige slachtoffers hebben vandaag, tijdens de volwassenheid, een minder positief zelfbeeld, hebben meer angst voor het leggen van sociale contacten, en zijn minder tevreden over hun leven in vergelijking met volwassenen die niet gepest zijn geweest. Wie vaker en ernstig gepest is geweest, ervaart een grotere negatieve impact vandaag en een grote negatieve impact hangt dan weer samen met een lager mentaal welbevinden», aldus Pabian.

Voormalige slachtoffers beschreven niet alleen een impact op het mentaal welbevinden, maar ook een negatieve impact op hun persoonlijkheid en op hun fysieke gezondheid. Naast een negatieve impact gaven voormalige slachtoffers ook aan een positieve impact te ervaren op hun mentaal welbevinden, persoonlijkheid en/of fysieke gezondheid, zoals weerbaarder zijn, zich mentaal en fysiek sterker voelen en het hebben van hechte vriendschappen met personen die voor hen opkwamen.