Helft van de e-steppers negeert regelmatig de wegcode: op het voetpad, door rood licht, met twee op een step

Bijna de helft (46%) van de Belgen die met een e-step rijden zegt weleens door een rood licht te rijden en nog eens de helft (49%) geeft toe de voorbije maand met twee op zo’n voertuig te hebben gereden. Dat blijkt uit de Europese ESRA-enquête van Vias.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Het is verboden om met meer dan één persoon op een e-step te rijden. Toch geeft 49% van de Belgische e-steppers aan dat weleens te doen. Daarnaast geeft 46% toe maandelijks weleens door het rode licht te rijden. Daarmee scoren we slechter dan het Europese gemiddelde (34%). Ongeveer 61% rijdt ook nog steeds af en toe op een voetpad, terwijl dat sinds 1 juli vorig jaar expliciet verboden is in de wegcode.

Verder blijkt nog dat 40% van de gebruikers van e-steps de voorbije maand zeker een keer heeft rondgereden terwijl ze te veel gedronken hadden. Vias wijst erop dat de wettelijke alcohollimiet van 0,5 promille ook van toepassing is als je met een e-step rijdt.

Zware voet

Wat de bestuurders van wagens betreft, blijken de Belgen nog steeds een zware voet te hebben. Zo geeft 57% van de Belgen toe maandelijks weleens sneller te rijden dan de maximum toegelaten snelheid op autosnelwegen. Daarmee scoren we slechter dan het Europees gemiddelde van 50%. Zo’n 55% zegt ook maandelijks te snel te rijden in de bebouwde kom (tegenover 48% van Europees gemiddelde).

Gsm leidt af

Tot slot blijft afleiding door de gsm een groot probleem in Europa. Zo geeft een op de vier bevraagde Belgen toe maandelijks weleens een bericht te lezen of sociale media te checken achter het stuur. Daarmee doen we het even slecht als de rest van de Europese bestuurders. Een op de vijf Belgische bestuurders heeft in de afgelopen maand nog gebeld met de gsm in de hand. Het Europees gemiddelde ligt met 25% zelfs nog wat hoger.

ESRA is een grootschalige bevraging in 39 landen wereldwijd, waarvan 22 landen uit Europa. In al die landen wordt eenzelfde vragenlijst voorgelegd aan een representatieve steekproef van minstens duizend weggebruikers. In ons land namen tweeduizend mensen deel.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be