Meer dan de helft van de Brusselaars vindt dat elektrische deelmobiliteit moet worden afgeschaft

De opkomst van elektrische deelmobiliteit draagt sterk bij aan het toenemend gevoel van onveiligheid in het verkeer. Sterker nog, 64% van de inwoners van onze hoofdstad wijdt het stijgend aantal verkeersongevallen aan deze trend. Daarbij vindt meer dan de helft (54%) dat (elektrisch) gedeelde mobiliteit afgeschaft zou moeten worden in Brussel. Dat blijkt uit de Urban Road Safety Index (URSI) 2023 van Cyclomedia

door
Redactie Online
Leestijd 3 min.

De Belgische hoofdstad mag dan wel een cultureel pareltje zijn, toch raadt zes op tien (60%) Brusselaars het af om er te wonen wanneer het aankomt op verkeersveiligheid. Bovendien blijkt dat volgens 47% van de respondenten de autoriteiten van de stad niet voldoende maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren op korte en lange termijn. Een betere scheiding van wegen en fietspaden zou nochtans voor 54% een effectieve oplossing zijn voor de onveiligheid die meer dan de helft (55%) van de Brusselaars op fietspaden ervaart.

Niet alleen de stijging van gedeelde mobiliteit draagt bij tot een onveilig gevoel, ook de volgende zaken in het Brusselse verkeer dragen daartoe bij:

- 60% vindt dat de wegkwaliteit bijdraagt aan gevaarlijke verkeerssituaties.

- 46% maakt regelmatig een omweg om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden.

- Eén op vijf (21%) gelooft niet in een totaalverbod op alcohol om de verkeersveiligheid te verbeteren.

- Vier op tien (41%) voelt zich onveilig in het verkeer door het gebrek aan straatlicht.

- 34% zou minder vaak de fiets gebruiken bij helmplicht (vanaf 18 jaar).

Verkeersveiligheid in Europa

In vergelijking met andere Europese grootsteden, doet Brussel het nog niet zo slecht. Hoewel de meeste bevraagde inwoners van de deelnemende steden zich veilig voelen, scoren vooral Tallinn en Oslo het hoogst met 87%. Daartegenover voelen de inwoners zich van Milaan (45%), Rome (42%) en Istanbul (27%) zich het minst veilig onderweg. Antwerpen doet het overigens net iets minder goed dan Brussel, met 34% dat zich onveilig voelt. Namen telt dan weer 28%.

De lokale autoriteiten spelen een sleutelrol bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en het creëren van een hoogwaardige infrastructuur. Slechts de helft van de Brusselaars vindt echter dat er voldoende maatregelen zijn om de verkeersveiligheid op te krikken. Volgens hen is het vooral belangrijk om de inrichting van de weginfrastructuur te verbeteren, met als top drie aandachtspunten:

- Scheiding van het verkeer: rijbanen, fietspaden, bus en tramrails: 54%

- Betere fietspaden: 42%

- Betere wegmarkeringen (signalisatie en scheidingslijnen): 33%

«Dat er nog werk aan de winkel is wat betreft het veiligheidsgevoel in onze steden, staat buiten kijf. Om het veiligheidsgevoel te vergroten, moeten aanpassingen doorgevoerd worden die rekening houden met de continue ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De opkomst van elektrische deelfietsen en -scooters heeft geleid tot een meer flexibele vorm van mobiliteit, maar leidt op zijn beurt ook tot ander rijgedrag. Daar zijn onze steden en wegen niet altijd op ingericht. Uit de studie blijkt dat de meeste inwoners uit de bevraagde steden het meeste belang hechten aan een gescheiden verkeer, waarbij elke soort baan duidelijk gemarkeerd en beschermd wordt», besluit Bart Verbeeck, Sales Director bij Cyclomedia.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be