Helft van alle diersoorten gaat richting bedreiging

Volgens een nieuw rapport neemt de populatie van slechts 3% vanalle diersoorten toe.

door
Redactie online
Leestijd 1 min.

Een nieuw rapport over de omvang van het verlies aan biodiversiteit op aarde heeft onthuld dat bijna de helft van de diersoorten op aarde momenteel in aantal afneemt. Volgens de onderzoekers is deze schokkende uitputting van populaties grotendeels te wijten aan de aantasting van habitats door menselijke activiteiten.

Traditioneel wordt de omvang van deze crisis bijgehouden aan de hand van de Rode Lijst van de Union for the Conservation of Nature (IUCN), die aan elke soort een beschermingscategorie toekent. Volgens dit systeem wordt momenteel ongeveer 28 procent van de dieren met uitsterven bedreigd.

Nuance

Om een genuanceerder beeld van de situatie te krijgen, onderzochten de auteurs van het onderzoek veranderingen in de populatiedichtheid van meer dan 71.000 soorten uit alle vijf groepen gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen) en insecten. Hun resultaten toonden aan dat 48% van de soorten momenteel in populatieafname is, terwijl 49% als stabiel wordt beoordeeld en slechts 3% in populatiegrootte toeneemt.

«Deze nieuwe onderzoeksmethode en analyse op wereldschaal geeft een duidelijker beeld van de werkelijke omvang van de wereldwijde erosie van de biodiversiteit dan de traditionele aanpak kan bieden», zei onderzoeksauteur Dr. Daniel Pincheira-Donoso in een verklaring.