Sociale anhedonie: een relatiekiller

Getrouwde mensen zijn vaak minder tevreden in hun relatie wanneer één partner sociale anhedonie heeft, een eigenschap waardoor iemand minder plezier beleeft aan sociale interacties. Deze mismatch tussen echtgenoten leidt volgens een recente studie ook tot meer destructieve communicatie.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Sociale anhedonie is niet te verwarren met sociale angst of introvertie. Mensen met de karaktereigenschap hebben simpelwegweinig tot geeninteresse in sociale interacties omdat ze er geen plezier uithalen. Hetkan een kenmerk zijn van een aantal psychische stoornissen zoals autisme of schizofrenie.

Verstoorde relatie

In het algemeen zijn mensen die hoger scoren voor sociale anhedonie minder geneigd om een huwelijk of een langdurige relatie aan te gaan, en als ze dat toch doen, is de kans groter dat ze een verstoorde relatie rapporteren. Maar deze onlangs gepubliceerde studie was de eerste die probeerde te begrijpen welk effect de sociale anhedonie van één persoon kan hebben op beide partners in een huwelijk.

Communicatie

Personen met hogere niveaus van sociale anhedonie - dus minder belangstelling voor sociale interacties met andere mensen - waren minder tevreden met hun huwelijk. Hun echtgenoten rapporteerden ook lagere tevredenheidsscores.

Om te begrijpen wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn, keken de auteurs naar de gegevens over communicatie. Sociale anhedonie werd in verband gebracht met gedragingen als‘Demand-Withdraw’ communicatie. Heb je ooit geprobeerd ruzie te maken met iemand die gewoon weigert mee te doen? Misschien lopen zezelfs weg terwijl je praat? Dat is‘Demand-Withdraw’ communicatie, en het wordt een relatiemoordenaar genoemd.

Silent Treatment

De onderzoekers vonden ook een verband tussen anhedonie en hogere percentages van‘avoidance-withholding’ communicatie, ook wel bekend als de ‘Silent treatment’. In al deze gevallen was het de partner met sociale anhedonie die deze communicatiepatronen vaker gebruikte. De resultaten van het onderzoek toonden geen effect op het communicatiegedrag van de andere partner.