Antwerpse diamantwijk heeft verhoogde concentraties zware metalen

In de Jacob Jacobsstraat, in de Antwerpse diamantwijk, zijn na een bodemonderzoek verhoogde concentraties van zware metalen gevonden. Dat meldt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

door
Belga
Leestijd 2 min.

De straat in kwestie ligt vlakbij de goudraffinaderij Value Trading, waartegen de Joodse gemeenschap al een tijdje actievoert. De buurtbewoners werden dan ook ingelicht door diverse instanties maandagavond. Het is voor de buurtbewoners echter een juridische huzarenklus om de aanwezige metalen te linken met de activiteiten van het bedrijf, laat staan met gevallen van kanker of andere ziektes.

Ophoging

«Eind 2022 heeft de OVAM een vrijwillig bodemonderzoek opgestart», klinkt het in een persbericht. «Aanleiding was een bodemstaal in het kader van een moestuinproject van de Provincie Antwerpen dat de aanwezigheid van verhoogde concentraties aan zware metalen in de bodem suggereerde.»

De gemeten concentraties variëren op verschillende boorpunten en werden zowel in de toplaag als in de diepere bodemlagen vastgesteld. De verontreiniging is volgens het OVAM voornamelijk ontstaan toen het terrein werd opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin, baksteen en koolassen. «Andere bronnen kunnen niet worden uitgesloten, maar het aandeel van deze andere bronnen kan niet verfijnd worden», aldus nog OVAM.

Bodemsaneringsdeskundige Sweco deed in de stationsbuurt een ruwe screening op twintig gronden. Op veertien percelen was er geen of beperkte verontreiniging. Op zes van de onderzochte percelen werden echter wel verhoogde concentraties in de achtertuin vastgesteld die verder onderzocht moeten worden.

«Op die percelen zal de OVAM daarom een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren», klink het verder. «Via zo’n onderzoek kan de OVAM de omvang en risico’s van de verontreiniging gedetailleerder bepalen om vervolgens te kunnen beslissen of sanering nodig is.»

In afwachting van het verdere onderzoek stelt het Departement Zorg in adviezen aan de bewoners voor om de blootstelling aan de verontreiniging te beperken. Het Departement Zorg zal in dezelfde buurt ook een kanker- en bloedonderzoek uitvoeren. Dat zal enkele maanden in beslag nemen.

Vooral de Joodse gemeenschap protesteert al geruime tijd tegen goudraffinaderij Value Trading. Het bedrijf heeft altijd ontkend dat er een link is tussen hun activiteiten en mogelijke gevallen van kanker in de Antwerpse stationsbuurt.

Wat je echt wilt weten op Metrotime.be