Basispakket energie: zoveel mensen wachten nog altijd op hun geld

Ongeveer 40.000 mensen wachten nog steeds op het basispakket energie dat de federale regering heeft beloofd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere heeft opgevraagd. Sommige mensen wachten al meer dan een jaar op hun premie. «Dat kan niet de bedoeling zijn», zegt Depraetere. Zij dringt aan op een snelle afhandeling van de resterende dossiers.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Tijdens de energiecrisis werkte de federale regering een reeks maatregelen uit om de energiefactuur te helpen drukken. Mensen die uit de boot vielen bij het sociaal tarief, kregen bijvoorbeeld een basispakket energie. Voor de maanden november en december 2022 konden mensen een eerste basispakket elektriciteit aanvragen voor 122 euro. Een tweede basispakket elektriciteit bestond uit 183 euro voor de maanden januari, februari en maart 2023.

Uit cijfers die Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere heeft opgevraagd, blijkt dat er in totaal meer dan 9 miljoen premies zijn toegekend. Voor het eerste basispakket gaat het om een bedrag van bijna 850 miljoen euro, voor het tweede pakket om een bedrag van 1,3 miljard euro. Volgens Depraetere tonen de cijfers aan dat de nood aan extra ondersteuning in de energiefactuur groot was.

«Kan niet de bedoeling zijn»

Maar uit de cijfers blijkt ook dat er intussen nog steeds zowat 40.000 aanvragen in behandeling zijn. Dat de verwerking zo lang duurt, zou onder meer te maken hebben met de complexiteit van dossiers of met fouten in het dossier, denk bijvoorbeeld aan dossiers met een verkeerd rijksregisternummer.

«Het was een tour de force om de grote toevloed aan dossiers te behandelen. Alleen moet er nog een laatste inspanning gebeuren voor de aanvragen die nog on hold staan», meent Depraetere. «Fouten in dossiers moeten zo snel mogelijk worden opgespoord en rechtgezet. Heel wat mensen die recht hebben op een basispakket energie wachten al een jaar. Dat kan niet de bedoeling zijn», besluit de Vooruit-politica.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be