België heeft achterstand bij uitrol digitale infrastructuur

Hoewel er vooruitgang is geboekt bij de uitrol van 5G en netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) blijft de digitale infrastructuur in België achterophinken. Dat concludeert de Europese Commissie woensdag in een rapport over de digitale transitie in de Europese Unie. De bedrijven scoren dan weer wel goed en ook de overheid boekt vooruitgang in haar digitale dienstverlening.

door
Belga, Redactie online
Leestijd 2 min.

In het rapport evalueert de Commissie voor het eerst hoe ver de lidstaten nog verwijderd zijn van een aantal doelstellingen die vorig jaar zijn vastgelegd en die moeten verzekeren dat de EU in dit decennium de grote digitale sprong voorwaarts zal maken. De doelstellingen, die kaderen in het zogenaamde Digital Decade-plan, hebben betrekking op digitale vaardigheden, infrastructuur en de digitalisering van bedrijven en de overheid.

Op vlak van infrastructuur moet België nog een flinke tand bijsteken. Hoewel de Commissie de komende jaren een versnelling verwacht, blijft ons land vooralsnog «ver achterop» bij de uitrol van glasvezel naar woningen (17%, tegen een EU-gemiddelde van 56%). Met de dekking van netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) in het algemeen gaat het wel vooruit (78%, tegen een EU-gemiddelde van 73%). Tegen 2030 moet die dekking 100% bedragen.

Inhaalbeweging nodig

Ook bij de uitrol van 5G heeft België nog een inhaalbeweging te maken. De dekking in bevolkte gebieden maakte tussen 2021 en 2022 weliswaar een sprong van 4 naar 30%, maar is nog steeds zeer beperkt in verhouding tot het EU-gemiddelde van 81%. Ook hier geldt een doelstelling van 100% tegen het einde van het decennium.

België scoort wel goed op de digitalisering van het bedrijfsleven. In België bereikten al meer kmo’s een zogenaamd basisniveau van digitale intensiteit dan elders in de EU (77 tegen 69%). Tegen 2030 moet 90% dat niveau halen. De Belgische ondernemingen presteren ook beter dan gemiddeld wat het gebruik van cloudcomputingdiensten, big data en AI betreft, hoewel er hier nog een hele weg af te leggen is naar de doelstelling van 75% in 2030.

Schouderklopje

De Commissie geeft ook een schouderklopje aan de overheid, die vooruitgang blijft boeken in haar digitale dienstverlening, beter scoort dan het EU-gemiddelde en op koers zit om tegen 2030 de doelstellingen te halen. Tegen dan moeten bijvoorbeeld alle belangrijke overheidsdiensten voor burgers en bedrijven online beschikbaar zijn en alle burgers toegang hebben tot elektronische patiëntendossiers.

54% van de Belgen beschikt momenteel over de digitale basisvaardigheden, wat evenveel is als het Europese gemiddelde. Dat moet tegen 2030 opgekrikt worden tot 80 %. Onze beroepsbevolking telt verhoudingsgewijs wel meer ICT-specialisten dan het EU-gemiddelde (5,6 tegen 4,6 %). Nochtans ligt het aantal ICT-gediplomeerden lager dan dat gemiddelde (2,8% van alle gediplomeerden tegen 4,2%).

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be