Proces Schild & Vrienden: stelt Van Langenhove straks de zaak opnieuw uit?

De zaak rond Schild & Vrienden, waarbij oprichter Dries Van Langenhove en zes medeverdachten zich moeten verantwoorden voor onder meer inbreuken op de racismewetgeving en negationisme, staat dinsdag voor behandeling voor de Gentse correctionele rechtbank. De verdediging van Van Langenhove trekt echter de onpartijdigheid van de rechtbankvoorzitter in twijfel, waarbij een wrakingsverzoek door advocaat Hans Rieder tot nieuw uitstel zou kunnen leiden.

door
Belga
Leestijd 3 min.

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een ‘Pano’-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen. De plenaire vergadering van de Kamer had in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven als onafhankelijk lid van de Vlaams Belang-fractie, maar hij nam intussen ontslag uit de Kamer.

Van Langenhove werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld voor negationisme, maar hij werd verwezen naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de racisme- en de wapenwetgeving. Tegen de buitenvervolgingstelling voor negationisme werd beroep aangetekend door twee burgerlijke partijen, en de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat hij zich toch voor negationisme moet verantwoorden.

Wrakingsverzoek

Op 2 mei werd de zaak ingeleid voor de Gentse correctionele rechtbank en werd een conclusiekalender afgesproken. De rechtbank legde de behandeling van de zaak vast op 12 september, maar burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck probeerde zich daartegen te verzetten omdat ze dan in het buitenland in het huwelijk treedt. Haar advocaat Abderrahim diende een wrakingsverzoek in. Rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe besliste om zich niet terug te trekken, waardoor het Gentse hof van beroep zich over het wrakingsverzoek moet uitspreken.

Onpartijdigheid voorzitter in vraag

Het hof wees het verzoek af waardoor de datum van 12 september gehaald kon worden, maar Van Langenhove en Rieder stellen in besluiten voorafgaand aan de pleitdatum ook vragen bij de onpartijdigheid van de rechtbankvoorzitter. Volgens de verdediging zou de voorzitter de zaak rond Schild & Vrienden naar zich toe getrokken hebben door bewust niet te zetelen in de raadkamer, zodat hij de zaak ten gronde voor de correctionele rechtbank kan beoordelen.

De verdediging verwijst naar eerdere rechtszaken waarin Rieder optrad met Van den Berghe als rechter. In 2021 diende Rieder met zijn cliënt Jeff Hoeyberghs een verzoekschrift tot wraking in tegen de voorzitter, omdat die de zaak niet wou uitstellen. Rieder sprak toen van «een duidelijk misprijzen tegenover een van de partijen die voor hem moeten verschijnen», maar het hof van beroep en uiteindelijk het Hof van Cassatie wezen het wrakingsverzoek af.

«Gesjoemel»

Voorlopig is er nog geen sprake van een wrakingsverzoek van Rieder in de zaak rond Schild & Vrienden, maar op 12 september zal de positie van de rechtbankvoorzitter weer in vraag gesteld worden. Van Langenhove kondigde in een video op zijn eigen mediakanaal aan dat hij op de zitting bewijzen wil voorleggen dat er «gesjoemeld» zou geweest zijn bij de toebedeling aan de rechtbankvoorzitter. Dinsdag moet duidelijk worden of de zaak gepleit zal worden.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be