Zaak Schild & Vrienden wordt voortgezet: rechters mogen blijven

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen heeft de zaak rond Schild & Vrienden toegekend aan dezelfde kamer en dezelfde rechters die het dossier voorheen behandelden. Daarmee wordt dus geen gevolg gegeven aan de procedurezet van de verdediging van Dries Van Langenhove, die stelde dat rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe de zaak naar zich toe getrokken zou hebben door bewust niet te zetelen in de raadkamer. Hans Rieder, de advocaat van Van Langenhove, kan wel nog een wrakingsverzoek indienen tegen Van den Berghe.

door
Belga
Leestijd 2 min.

De Gentse correctionele rechtbank stelde de zaak rond Schild & Vrienden vorige week dinsdag onbepaald uit omdat de verdediging van Dries Van Langenhove de samenstelling van de rechtbank aanvocht. Volgens Hans Rieder, de advocaat van Van Langenhove, zou rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe bewust niet gezeteld hebben in de raadkamer, zodat hij de zaak ten gronde voor de correctionele rechtbank kan beoordelen. Van den Berghe stelde vorige week vast dat er een verdelingsincident was, waardoor de voorzitter van de Gentse afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen moest oordelen of de zaak anders moest toegewezen worden.

Geen beroep mogelijk

«De voorzitter beslist dat de zaak blijft toegekend aan de G30DI correctionele kamer met drie rechters», zegt persrechter Laurence De Rudder. «De voorzitter oordeelt dat de eerdere verwijzing naar deze kamer in overeenstemming is met het Bijzonder Reglement voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 16 juni 2022 dat van toepassing is sedert 1 september 2022 en waarin is bepaald dat de misdrijven vervat in de bijzondere strafwetgevingen worden vervolgd voor de G30DI kamer. De voorgehouden strafbare feiten betreffen mogelijke inbreuken op de Antiracismewet, Negationismewet en Wapenwet en behoren bijgevolg tot deze categorie van bijzondere strafwetgevingen.»

Tegen de beschikking van de voorzitter kan door de partijen geen beroep aangetekend worden. Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep kan de zaak voor het Hof van Cassatie brengen, maar dat zal niet gebeuren. Het openbaar ministerie moet de partijen nu opnieuw dagvaarden voor een nieuwe zitting bij dezelfde rechters.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be