Chinese bevolking in 2022 voor het eerst gedaald sinds 1961

De bevolking van China, het dichtst bevolkte land ter wereld, is in 2022 gedaald. Eind december telde het land 1,411 miljard inwoners. Dat zijn er circa 850.000 minder dan het jaar voordien. Dat heeft het Nationale Bureau voor Statistieken (NBS) aangekondigd.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Voor het eerst sinds de jaren zestig, toen de Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong het land in hongersnood stortte met miljoenen slachtoffers tot gevolg, zijn er vorig jaar in China meer mensen overleden dan er kinderen geboren zijn. Er werden vorig jaar 9,56 miljoen geboortes geregistreerd, tegenover 10,41 miljoen overlijdens. Deze daling zou volgens veel demografen tientallen jaren aanhouden en aanzienlijke gevolgen hebben voor de economie, de samenleving en het pensioenstelsel.

De bevolkingsdaling is de eerste sinds 1960-1961 toen een verschrikkelijke hongersnood, die begon in 1959, tientallen miljoenen doden veroorzaakte, met name als gevolg van de fouten van het economisch beleid van de Grote Sprong Voorwaarts. In 2021 was er nog een bevolkingsgroei van bijna 450.000 mensen.

Vergrijzing

De daling in 2022 is te verklaren door de sterk gestegen kosten van levensonderhoud, door het hogere opleidingsniveau van vrouwen, waardoor zwangerschappen worden uitgesteld of zelfs door het gebrek aan kinderwens van de jongere generaties. Het vruchtbaarheidscijfer is gedaald tot 1,15 kinderen per vrouw in 2021; ver onder de drempel voor generatievernieuwing (2,1).

In combinatie met de vergrijzing zou de afname van de bevolking, met name van het aantal werkenden, gedurende tientallen jaren ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de Chinese economie. De kosten van arbeid zullen naar verwachting stijgen, waardoor het concurrentievermogen van de Chinese beroepsbevolking wordt aangetast, en de druk op de actieven voor de ouderenzorg aanzienlijk zal toenemen.

Volgens de meest pessimistische projecties van een studie van de Shanghai Academy of Social Sciences, die vorig jaar werd bijgewerkt, zou China in 2100 slechts 587 miljoen inwoners kunnen tellen.