Alle Brusselse Nederlandstalige bibliotheken zijn voortaan gratis

Wie een lidkaart van een Nederlandstalige bibliotheek in Brussel heeft, kan die gebruiken in alle andere bibliotheken uit het netwerk. Vanaf dinsdag 5 september zijn ook alle tarieven en termijnen gelijkgesteld en wordt het lidmaatschap in elke bibliotheek gratis.

door
Belga
Leestijd 1 min.

Ook komt er een nieuwe huisstijl, zo kondigt Ans Persoons, als VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, vrijdag aan. «Om de bibliotheken efficiënter en slagkrachtiger te maken, keurden alle 19 gemeenteraden van Brussel, de raad van bestuur van Muntpunt en het VGC-College een samenwerkingsovereenkomst goed. Samenwerken in Brussel is geen mission impossible. Met het eengemaakte regioreglement bewijzen we dat verschillende Brusselse overheden de handen in elkaar kunnen slaan in het belang van transparante en laagdrempelige dienstverlening voor de Brusselaars. Ik wil alle Nederlandstalige schepenen dan ook bedanken voor deze samenwerking», aldus Persoons.

Geen lidgeld

Het jaarlijks lidgeld van een Nederlandstalige bibliotheek valt voortaan weg, terwijl het uitlenen van alle bibliotheekmateriaal gratis wordt. Je kan in elke bibliotheek 15 materialen ontlenen voor een termijn van 3 weken. Wie materialen te laat terugbrengt, betaalt een telaatkost van 5 eurocent per dag.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be