UEFA mag Super League niet verbieden

De eigen regels waarop UEFA en FIFA zich hebben gebaseerd om de Super League tegen te houden, schenden het Europees recht. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag geoordeeld in een langverwacht arrest. Ze druisen in tegen de concurrentieregels en tegen het vrij verkeer van diensten.

door
Belga
Leestijd 2 min.

De uitspraak gaat terug op de plannen van twaalf Europese voetbalclubs om een eigen aparte competitie uit de grond te stampen. Voetbalbonden FIFA en UEFA waren daartegen gekant. Ze dreigden ook met sancties tegen clubs en spelers die in die nieuwe format zouden stappen. Onder druk van die sancties, maar ook van supporters, leek het project van tafel.

Uitspraak Hof

Leek, want de overkoepelende European Superleague Company trok naar de rechter om de regels van FIFA en UEFA aan te vechten. Dat gebeurde bij de handelsrechtbank in Madrid, die op haar beurt te rade ging bij de rechters in Luxemburg. En die fluiten de internationale en Europese voetbalbond terug.

Het Hof stelt dat de organisatie van voetbalcompetities tussen clubs en de exploitatie van de mediarechten duidelijk economische activiteiten zijn. Ze moeten dus rijmen met de concurrentieregels en de regels van vrij verkeer - ook al gaat het om de sportsector, met eigen organisatoren met eigen voorschriften en bevoegdheden om sancties op te leggen.

Indien een instantie in een dominante positie de macht heeft de voorwaarden te bepalen waarbinnen potentieel concurrerende bedrijven tot de markt kunnen toetreden, dan moet die macht gepaard gaan met criteria die kunnen garanderen dat ze transparant, objectief, niet-discriminerend en proportioneel zijn. «De bevoegdheden van FIFA en UEFA zijn niet aan dergelijke criteria onderworpen. FIFA en UEFA misbruiken dus een dominante positie», luidt het. «Gezien hun arbitraire karakter moeten hun regels rond de toelating, controle en sanctionering worden gezien als een ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer van diensten.»

Geen uitspraak over competitie

De rechters van het EU-Hof merken wel op dat een competitie zoals de Super League niet per se groen licht moet krijgen. Ze werden in algemene termen bevraagd over de regels van FIFA en UEFA en nemen geen standpunt in over het specifieke project op zich.

Parallel oordeelt het EU-Hof dat de regels van beide voetbalbonden over de exploitatie van mediarechten nadeel berokkenen aan de Europese voetbalclubs, de bedrijven die actief zijn op de mediamarkt en uiteindelijk voor de consumenten en kijkers, «omdat ze hen in de weg staan te genieten van nieuwe competities die potentieel innovatief of interessant zijn». De handelsrechtbank in Madrid moet echter oordelen of die regels niettemin toch de verschillende actoren binnen het voetbal ten goede kunnen komen, bijvoorbeeld door een solidaire herverdeling van de inkomsten uit die mediarechten.