«VS en Westen willen opmars van China afremmen»

De Chinese president Xi Jinping heeft het Westen en de Verenigde Staten er in ongewoon scherpe bewoordingen van beschuldigd de opmars van zijn land in de wereld te willen afremmen. Dat deed hij volgens staatsmedia in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres. Volgens de staatsleider is de omgeving waarbinnen China zich ontwikkelt «dramatisch veranderd» en zijn er fors meer onzekerheden.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

«Met name de westerse landen, aangevoerd door de VS, streven naar een verregaande beteugeling, uitsluiting en onderdrukking van China, waardoor de ontwikkeling van China voor ongekend grote uitdagingen komt te staan», klonk het. Tegelijk wordt China met meerdere moeilijkheden geconfronteerd, vervolgde de president, en hij gaf als voorbeeld de coronavirusuitbraak en de toenemende druk op de Chinese economie.

Zijn openlijke kritiek verschilt van eerdere uitlatingen doordat de Chinese autoriteiten in het verleden eerder vaag «bepaalde landen» viseerden, zonder de VS of het Westen direct bij naam te noemen.

Multilateralisme

Ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang richtte zich tot het Westen en de VS, in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst. «We hopen dat Europa, dat het leed door de oorlog in Oekraïne heeft meegemaakt, leert uit haar pijn en echt strategische autonomie en langdurige stabiliteit bereikt», aldus de minister. Impliciet maakte hij zo zijn wens kenbaar dat de Europeanen afstand zouden nemen van de Verenigde Staten.

China wil met Europa samenwerken, om aan «echt multilateralisme, wederzijds respect en een samenwerking in het belang van beide partijen» vast te houden. Door het partnerschap tussen China en de EU te versterken, kan de wereld meer stabiliteit, zekerheid en positieve energie krijgen, aldus de Chinese minister.

Qin Gang riep ook nog op tot de hervatting van vredesgesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, waarbij volgens de minister de «legitieme veiligheidsbezorgdheden van alle partijen moeten worden gerespecteerd».

Geopolitieke agenda

«Inspanningen voor vredesgesprekken zijn herhaaldelijk ondermijnd», aldus nog Qin. «Er lijkt een onzichtbare hand te zijn die aandringt op verlenging en escalatie van het conflict en die de crisis in Oekraïne gebruikt voor een zekere geopolitieke agenda», zei de minister.

China stelde onlangs haar standpunt voor in verband met de oorlog in Oekraïne. Peking krijgt westerse kritiek omdat het land Moskou niet publiek heeft veroordeeld sinds de start van de invasie. Het land wil een bemiddelende rol opnemen in het conflict. In het Chinese voorstel roept Peking op tot respect voor de soevereiniteit van staten en tot vredesonderhandelingen.

Nog volgens Qin Gang leverde China geen wapens aan Rusland. Peking verwierp eerder al beschuldigingen uit de Verenigde Staten dat China «dodelijke steun» aan Moskou zou kunnen leveren.