Wereldwijd mogen miljoenen vrouwen geen beslissingen nemen over hun lichaam

Miljoenen vrouwen wereldwijd krijgen niet de toestemming om een geïnformeerde beslissing te nemen over hun eigen lichaam. Dat blijkt uit een rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Veel van hen «worden gevangen gehouden voor bevolkingsdoelstellingen».

door
Belga
Leestijd 2 min.

Uit gegevens van 68 landen blijkt dat 44% van de vrouwen en meisjes met een partner niet het recht heeft beslissingen te nemen over hun lichaam als het gaat om het hebben van seks, het gebruik van anticonceptie en het zoeken naar gezondheidszorg. Ongeveer 24% van de vrouwen met een partner kan geen nee zeggen tegen seks en 11% mag niet zelf beslissen over anticonceptie.

Naar schatting hebben wereldwijd 257 miljoen vrouwen geen toegang tot veilige en betrouwbare anticonceptie, staat nog in het rapport.

Vruchtbaarheidscijfers

Volgens het UNFPA voeren regeringen steeds vaker een beleid dat erop gericht is om de vruchtbaarheidscijfers te verhogen, verlagen of behouden, ten koste van de vrouwenrechten. «Vrouwenrechten mogen niet gebruikt worden om bevolkingsdoelstellingen te halen», verklaart directeur Natalia Kanem. «Om welvarende en inclusieve samenlevingen op te bouwen, ongeacht de bevolkingsomvang, moeten we radicaal anders gaan denken over hoe we praten over en plannen maken voor bevolkingsverandering.»

Ook verzet de UNFPA-directeur zich tegen het argument dat de opwarming van de aarde te wijten is aan de toename van het aantal mensen op onze planeet. Landen met de hoogste vruchtbaarheidscijfers dragen het minst bij tot de opwarming van de aarde, maar lijden wel het meeste aan de gevolgen ervan, zegt ze.

«Menselijke voortplanting is niet het probleem, noch de oplossing», aldus Kanem nog. Ze roept de regering om gendergelijkheid en mensenrechten voorop te stellen in hun bevolkingsbeleid. «Het nastreven van vruchtbaarheidsdoelstellingen en pogingen om de reproductieve besluitvorming van vrouwen te beïnvloeden zullen alleen maar op een mislukking uitdraaien. De geschiedenis heeft aangetoond dat dergelijk beleid zelden doeltreffend is en de rechten van vrouwen ondermijnt. Investeren in mensen en hun potentieel is de meest zekere weg naar welvaart en vrede.»