Unesco pleit voor snelle regulering van AI op scholen: «Kansen, maar ook schadelijk»

De Unesco heeft donderdag opgeroepen om snel het gebruik van artificiële intelligentie (AI) op scholen te reguleren. De VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur publiceerde richtlijnen waarbij ook gepleit wordt voor een minimumleeftijd voor het gebruik van AI.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Unesco vreest dat de publieke autoriteiten op dit moment nog niet klaar zijn om de problemen die gepaard gaan met het gebruik van AI op school, te beheren. «Artificiële intelligentie creëert bijzondere kansen voor de menselijke ontwikkeling, maar ze kan ook schade aanrichten», waarschuwde de baas van Unesco, Audrey Azoulay. Volgens haar zou het onderwijs deze technologie pas mogen gebruiken als er reglementering en de nodige garanties tegenover staan. Het vervangen van leerkrachten door computers bijvoorbeeld zou schade kunnen berokkenen aan het mentale welzijn van jongeren. Die zijn bovendien ook extra kwetsbaar voor manipulatie, waarschuwt men.

«De aanbieders van generatieve AI zouden verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het naleven van kernwaarden en wetten, het respecteren van intellectuele eigendom en het naleven van ethische praktijken, zoals het verhinderen van de verspreiding van desinformatie en haatspraak», klinkt het in het Unesco-rapport.

Misbruik op school

Sinds eind vorig jaar is AI in het leven van het grote publiek geslopen, onder meer dankzij het succes van ChatGPT. Met dat programma kan men een coherent verhaal (laten) schrijven zonder enige voorkennis. Meteen dook de vrees op dat dit programma door leerlingen zou misbruikt worden. ChatGPT mag onder de eigen regels niet onder de dertien jaar gebruikt worden, al pleiten experts ervoor om de minimumleeftijd te verhogen tot zestien jaar.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be