«Vastgeroeste» seksistische vooroordelen zijn voorbije tien jaar niet verdwenen

De voorbije tien jaar is er wereldwijd geen enkele vooruitgang geboekt bij de vermindering van «vastgeroeste» seksistische vooroordelen. Ondanks campagnes voor vrouwenrechten blijven die gendervooroordelen «ingebakken» in de samenleving, hekelen de Verenigde Naties maandag in een rapport.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Bij bijna 90 procent van de wereldbevolking zit minstens een van de zeven vooroordelen ingebakken die zijn onderzocht door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Het UNDP komt tot die conclusie nadat het zijn Gender Social Norms Index (GSNI) bijwerkte op basis van gegevens van de World Values Survey, een onderzoeksproject dat in 80 landen wereldwijd het geloof- en waardepatroon van mensen onderzoekt.

Vrouwenrechten

De index toont dat er de voorbije tien jaar «geen verbetering was in de vooroordelen tegen vrouwen», merkt het UNDP op. Deze «vooroordelen zijn wijdverspreid onder zowel mannen als vrouwen, wat suggereert dat ze diepgeworteld zijn en mannen en vrouwen in vergelijkbare mate beïnvloeden», staat nog in het rapport te lezen.

Zo gelooft bijna de helft van de wereldbevolking (49 pct) nog altijd dat mannen betere politieke leiders zijn dan vrouwen. Slechts 27 procent denkt dat het noodzakelijk is voor de democratie dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen.

Bijna de helft van de bevolking (46 pct) vindt dan weer dat mannen meer recht hebben op werk en bijna evenveel mensen (43 pct) vinden dat mannen betere bedrijfsleiders zijn.

Een kwart van de bevolking vindt het te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw slaat en 28 procent meent dat een universitaire opleiding belangrijker is voor mannen.

Die vooroordelen vormen «obstakels» voor vrouwen en leiden tot «schendingen» van hun rechten, aldus de VN. «Als we deze sociale gendernormen niet aanpakken, zullen we geen gendergelijkheid bereiken, en ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet halen.»

«Sociale normen die de rechten van vrouwen beperken, zijn ook schadelijk voor de samenleving als geheel en staan de vooruitgang in menselijke ontwikkeling in de weg», waarschuwt Pedro Conceição, directeur van het UNDP Human Development Report Office, in een persbericht. «Iedereen wint erbij als de vrijheid en de macht van vrouwen worden gewaarborgd.»