Hoe vul je je belastingbrief in?

We naderen stilaan de deadline om onze belastingaangifte voor 2023 in te dienen. Heb je het nog niet gedaan? Dan wordt het hoog tijd om er werk van te maken! Om fouten te vermijden, zet Metro nog eens alle belangrijke elementen op een rijtje.

door
Sébastien Paulus
Leestijd 3 min.

Wanneer moet je je belastingaangifte indienen?

Het hangt ervan af of je aangifte complex is of niet. Bevat ze geen specifieke inkomsten (zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten)? Dan heb je tot 30 juni 2023 voor een aangifte op papier en tot 15 juli om haar online te verbeteren of in te vullen via MyMinfin.be (Tax-on-web). Als je aangifte wel zelfstandige of buitenlandse inkomsten omvat, blijft de deadline voor de papieren versie ook 30 juni maar krijg je tot 18 oktober via Tax-on-web.

Is het binnenkort gedaan met de papieren belastingaangifte?

Ja en nee. In 2022 kreeg FOD Financiën in totaal 264.173 belastingaangiften op papier binnen, een daling met 16% in vergelijking met het jaar voordien. Wie weet behoren de papieren aangiften binnen enkele jaren definitief tot het verleden, maar voorlopig dus nog niet.

Wat is het aandeel van vereenvoudigde aangiften?

De FOD Financiën verstuurt elk jaar meerdere miljoenen aangifteformulieren. In 2023 kreeg 60% van de belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte, een totaal van 3,9 miljoen brieven.

Is de aangifte in de personenbelasting genderneutraal?

Dat is iets nieuws in 2023. Tot vandaag moesten getrouwde of samenwonende personen altijd hun aangifte invullen met hun partners. In het verleden stonden er slechts twee kolommen op het formulier. Omwille van de (gender)neutraliteit telt nu de leeftijd: de oudste partner vult de linkerkolom in (codes 1 of 3), terwijl de jongere partner de rechterkolom (codes 2 of 4) ter beschikking krijgt.

Welke fouten moet je absoluut vermijden?

• Beroepsinkomsten: Hier worden de meeste fouten gemaakt. Vaak kloppen de bedragen van de beroepsinkomsten niet, vooral wanneer mensen een papieren aangifte invullen. Maar je kunt natuurlijk ook via Tax-on-web foute informatie invoeren.

• Personen ten laste: Soms maakt de fiscus een fout bij de belastingaanslag en is het aantal personen ten laste niet correct. Een heel specifiek geval waar het vaak verkeerd loopt: wanneer een student gedomicilieerd is op zijn kot maar nog altijd ten laste is van zijn ouders.

• Echtelijke staat: Als je echtelijke staat in 2022 veranderd is, moet je dat vermelden op je belastingaangifte. De fiscus is daar namelijk niet speciaal van op de hoogte. De belastingdienst gaat uit van de situatie op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar. Voor de aangifte van 2023 telt dus de situatie op 1 januari 2023, ook al betreft het formulier je inkomsten van 2022.

Kan ik hulp vragen?

Jazeker. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de FOD Financiën om je belastingaangifte in te vullen (op afspraak, tot 29 juni). De Overheidsdienst organiseert ook lokale zitdagen waar je hulp kunt krijgen. Daar weet je gemeente alles over.

Kan ik een boete krijgen?

Een fout is snel gemaakt en je weet nooit zeker of je je aangifte volledig correct hebt ingevuld. De belastingdienst heeft echter laten weten dat ze zich inschikkelijk zal opstellen als ze een fout ontdekt. In dat geval krijgt de belastingplichtige een brief met de vraag om de aangifte aan te passen.