Jongeren van morgen. Olivia Lopez Calderon brengt mensen met gemixte identiteit samen: «We leven tussen meerdere werelden»

De stoelen worden in een cirkel gezet, de muziek wordt afgezet en de stemmen worden gedempt. De leden van ‘Skin Mutts’ zijn klaar voor hun maandelijkse samenkomst in the house of Growfunding. «Mensen met een gemengde culturele achtergrond krijgen hier een plek om zich thuis te voelen», aldus oprichter Olivia Lopez Calderon (25) en medewerker bij 11.11.11.

door
Maria Saldi
Leestijd 4 min.

Metro publiceert zeven weken lang de pennenvruchten van het journalistieke talent van de Belgodysseewedstrijd. De journalisten in spe brengen een portret van een jonge, inspirerende landgenoot. Belgodyssee is een initiatief van het Prins Filipfonds, RTBF en de VRT in samenwerking met Metro en L’Avenir en met steun van de kanselarij van de eerste minister.

‘Skin mutts’ zijn volgens Olivia Lopez Calderon mensen die tussen verschillende culturele werelden staan. Daaronder vallen zowel mensen met een gemengde etniciteit, diaspora, migranten en hun kinderen. ‘Mutt’ betekent letterlijk ‘métis’, iemand met een gemengde afkomst. «Het woord ‘métis’ heeft vaak een negatieve bijklank voor mensen uit onze gemeenschap. Door mijn platform zo te dopen, claimen we de macht over het woord terug», zegt Lopez Calderon.

Eigen magazine

«Mensen met een multiculturele achtergrond voelen zich vaak niet helemaal thuis in de ene of de andere cultuur. Het is dus belangrijk om een gemeenschap te creëren in een veilige omgeving», vertelt Lopez Calderon. Volgens medeoprichtster Lisa Mei Eeraerts vraagt dat tijd: «We brengen onze achterban zoveel mogelijk in contact met elkaar door onze workshops, debatavonden en foto-expo’s. Die momenten vormen de basis voor diepere connecties.»

Hoewel ze een levendige Instagrampagina onderhoudt, probeert Lopez Calderon de vluchtigheid van sociale media ook te overstijgen. Met het kersverse Skin Mutts-magazine mikt ze op een groter publiek. De verzameling van persoonlijke verhalen in een esthetisch jasje slaan ook in het buitenland aan. «Ik merk dat er overal nood is aan gesprekken over culturele identiteit. De volgende stap is Skin Mutts uitbreiden naar Italië.»

Bruggen bouwen

Lopez Calderon groeide op in Italië, haar ouders komen uit Guatemala en Duitsland. Tegenwoordig woont ze in onze hoofdstad. «Brussel is de ideale locatie voor Skin Mutts. Gesprekken over multiculturaliteit en sociale thema’s zijn hier niet vreemd. Toch miste ik meer menselijke verhalen. Skin Mutts is begonnen door mijn persoonlijke zoektocht naar mensen die net zoals ik tussen meerdere werelden bestaan.»

Om de brug te slaan tussen mensen met zoveel verschillende achtergronden, focust ze zich op gevoelens die iedereen in haar gemeenschap ervaart. «Het gesprek over multiculturaliteit mag niet op de oppervlakte blijven steken. Los van onze verschillende gewoontes, eten en taal, delen we het gevoel van ons niet helemaal thuis te voelen.» Dat je paspoort, uiterlijk of talenkennis niet stroken met de norm is volgens Lopez Calderon herkenbaar voor veel mixed mensen.

«Met radicale liefde wil ik verandering in gang zetten»

Dat ze een activiste pur sang is, durft Lopez Calderon niet te zeggen. «Ik ga niet impulsief op straat komen, ik kies voor een tragere manier van werken.» Door met haar gemeenschap samen te komen en elkaar aan te sporen om bij te leren over sociale thema’s, hoopt ze langzaam maar zeker verandering in gang te zetten. «Radicale liefde noem ik dat. Op een zachte manier blijven we elkaar aanzetten om politieke instituties verantwoordelijk te houden.»

De strijd voor een betere situatie in Palestina staat hoog op de agenda bij Skin Mutts. Enkele weken geleden hingen ze een ‘Free Palestine’-spandoek uit het raam van hun expositieruimte. De teleurstelling was groot toen ze hem niet veel later terug moesten oprollen. «Dit zou geen polariserende situatie mogen zijn, ook niet in de politiek. Mensenrechten staan voor ons niet ter discussie. Natuurlijk spreken we ons uit over situaties die onze gemeenschap bezighouden.»

Bubbel openbreken

Lopez Calderon beseft dat ze in bubbel met gelijkgestemden zit. «Het is een privilege dat we rustig kunnen samenkomen in een veilige omgeving. We moeten dat gebruiken om mensen aan de rand van onze bubbel mee te nemen in de strijd.» Daarvoor put ze inspiratie uit haar werk bij ‘Other Talk’, een project van NGO 11.11.11. «Mensen die nog geen duidelijke mening hebben over het migratiedebat probeer ik via mijn workshops mee te trekken. Een gelijkaardig thema als bij Skin Mutts dus, maar met een andere doelgroep. Die wisselwerking vind ik fijn.»

Toen Lopez Calderon vier jaar geleden begon met korte interviews online te zetten, had ze niet gedacht dat Skin Mutts zo veel herkenbaarheid teweeg zou brengen. «De belangrijkste groei voor mij persoonlijk is dat ik me niet meer alleen voel. Onlangs zei een moeder van een gemixte jongen me dat ze haar zoon eindelijk beter begrijpt door mijn werk. Dat is waar ik het voor doe.»

Wie ben ik?

Naam: Maria Saldi

Leeftijd: 23 jaar

Studie: Master Journalistiek aan VUB

Linkedin: Maria Saldi

Thema?

Mijn Franstalige partner Perrine en ik gingen op zoek naar activistes die hun engagement met een job combineren. Zo kwam ik terecht bij Olivia, een inspirerende vrouw die haar multicultureel platform op piepjonge leeftijd opstartte en vol enthousiasme bij 11.11.11 werkt. Mijn interview vond plaats op één van de Skin Mutts-bijeenkomsten. Terwijl de wind buiten hard te keer ging, slaagde Olivia erin om een huiselijke en intieme sfeer te creëren met haar gemeenschap.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be