Waarom een samenleving zonder contant geld (echt) niet voor de nabije toekomst is?

In het tijdperk van elektronische betalingen en contactloze transacties, rijst de vraag of contant geld binnenkort zal verdwijnen in onze maatschappij. In België is echter recent een andere beslissing genomen, omdat minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) van mening is dat cash nog steeds een rol te vervullen heeft. Metro legt het je allemaal uit.

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

Er is een stap gezet weg van de cashloze samenleving. Het wetsvoorstel dat bedrijven, zowel privé als publiek, verplicht om contante betalingen te accepteren gaat in werking. Dit betekent dat weniet snel afscheid zullen nemen van contant geld. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne staat achter dit voorstel en het zal uiteindelijk consumenten de mogelijkheid bieden om overal met contant geld te betalen.

De Europese Verplichting en Belgische Wetgeving

In feite is deze verplichting aanvankelijk een Europese regel, maar België heeft ervoor gekozen om deze in nationale wetgeving om te zetten. Zijn er uitzonderingen? Natuurlijk, elke regel heeft zijn uitzonderingen, en deze wet is geen uitzondering, althans niet op dit moment. Zoals Le Soir meldt, zal de NMBS bijvoorbeeld tijdelijk geen contante betalingen in treinen accepteren omwille van veiligheidsredenen. «Bedrijven zoals de MIVB of de NMBS kunnen deze uitzonderingsclausule gebruiken totdat ze een manier hebben gevonden om hun medewerkers te beschermen in geval van veiligheidsproblemen», aldus het kabinet van de minister van Economie.

Sancties voor Niet-Naleving

Hoe zit het met de oorsprong van deze verplichting? Dit wetsvoorstel is eigenlijk een reactie op de verplichting die sinds juli 2022 geldt om klanten elektronische betaalmethoden aan te bieden. Het regeringsakkoord heeft tot doel elektronische betalingen te bevorderen als een middel om fraude op fiscaal en sociaal gebied te bestrijden. Maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat contante betalingen niet worden uitgesloten, vooral voor kwetsbare groepen, waaronder ouderen.

Belgen en Contant Geld

Ter herinnering: uit een enquête van de Europese Centrale Bank bleek dat 41% van de Belgen het essentieel vond om contant te kunnen betalen.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be