Gepresenteerd door Native

ZOOM IN: «In Brussel blijf je elke dag groeien als leerkracht»

«Als leerkracht maak je elke dag echt een verschil, en al zeker als je in de superdiverse en grootstedelijke context van Brussel werkt. Leerkrachten laten elke dag kinderen groeien richting een toekomst waarin ze hun talenten ten volle kunnen benutten. Op 5 oktober, de Dag van de Leerkracht, vieren we hun dagelijkse inzet. «Het mooiste aan lesgeven in Brussel is dat je kinderen die doorgaans minder kansen krijgen echt kunt helpen», weet ook Kimberly Bovyn, juf in het eerste leerjaar in Anderlecht.»

Vorig jaar werkten 8.000 Nederlandstalige leerkrachten met veel overtuiging in het onderwijs in Brussel. Zij kozen daarmee voor een bruisende stad, met een uitgebreid educatief aanbod en brede pedagogische ondersteuning. Ook Kimberly, een 23-jarige juf met een ‘Brussels hart’, zette bewust de stap naar onze hoofdstad. Zij kwam terecht in de Nederlandstalige basisscholen Sint-Pieter en Sint-Guido in Anderlecht. «Vanuit mijn opleiding werd ik vaak aangeraden om in Brussel stage te lopen», vertelt ze. Daar deed ze altijd positieve ervaringen op: «In elke school waar ik naartoe ging, werd ik altijd met open armen ontvangen door zowel de leerkrachten als de leerlingen.»

Improvisatie

Lesgeven in Brussel brengt vanwege de superdiverse context uiteraard specifieke uitdagingen mee. «Die diversiteit op vlak van taal, niveau en economische achtergrond, komt dagelijks naar voren in de klas. Met die verschillen moet je rekening houden», zegt Kimberly. Dat was een leercurve voor haar, want ze heeft een perfectionistisch kantje. «Maar je kan niet altijd alles doen volgens het boekje, je moet soms dingen loslaten om de kinderen mee te krijgen.»

Kimberly moet dus geregeld out of the box denken, maar ze krijgt daarvoor veel terug. Zij ziet dagelijks hoe leerlingen dankzij haar aanmoedigingen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien: «De kinderen leren van mij, maar ik leer ook van de kinderen. Door te luisteren naar hun noden en manieren te zoeken om ermee om te gaan, groei ik zelf ook elke dag als leerkracht.»

Kansen voor zij-instromers

Dat Brussel een verrijkende onderwijscontext biedt, toont zich ook in het toenemend aantal zij-instromers. Bovendien is het aantrekkelijker dan ooit om de overstap te maken van de privé naar het Brusselse onderwijs. Zo kan je binnenkort voor alle vakken tot 15 jaar anciënniteit meenemen. Die maatregel geldt voor iedereen die sinds 2020 in het onderwijs stapte. Dankzij de lerarenbonus kan er bovendien lestijd vrijgemaakt worden voor het volgen van een educatieve opleiding. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verdubbelt die maatregel in Brussel. Daarnaast kan ook het studiegeld voor zij-instromers die al aan de slag zijn in een school onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald.

Wil je ook graag lesgeven? Word leerkracht in Brussel! www.leerkrachtbxl.be